Adolph Emil Fritz (1850-1859)

Adolph Emil Fritz (1850-1859)

Baggrund
Født 31. juli 1816 i Roskilde. Søn af justitsråd, rådmand, forvalter ved Bidstrup Gods Georg Fritz og hustru Henriette Elisabeth Petersen.

Uddannelse
Student Roskilde 1834.
Cand.theol. juli 1839 med karakteren haud (ikke urosværdig. 2. eksamenskarakter).

Stillinger/embeder
- Institutbestyrer i Holbæk.
- Ordineret kateket i Fredericia Sct. Michaelis Sogn 2. oktober 1850. Ordineret 22. januar 1851.
- Sognepræst i Almind-Viuf 19. april 1859.
- Sognepræst i Jersie-Kirke Skensved, Københavns Amt, 26. januar 1869.

Gift
17. maj 1850 med Andrea Jacobine Henriette Schreiber, født 1. december 1817 i Roskilde, død 5. februar 1900. Datter af købmand Søren Pihl Schreiber af Soderup-Kirke Eskildstrup, Holbæk Amt, og hustru Cathrine Marie Mundt.

Børn
1) Henriette Elisabeth Fritz, født 17. februar 1854 i Fredericia, død 20. marts 1882. Gift 17. november 1880 i Jersie med Jens Ludvig Georg Mønster (1854-1940), sognepræst, 1898-1921 i Kregme-Vinderød-Frederiksværk, Frederiksborg Amt.
2) Henriette Juliane Fritz, født 23. oktober 1856 i Fredericia, død 23. juli 1927. Gift 29. juni 1881 med Frederik Ferdinand Falkenstjerne (1854-1896), sognepræst, 1896 i Hornslet, Randers Amt.

Øvrig slægt
- A.E. Fritz' farbroder Niels Fritz (1795-1874) var sognepræst, 1835-1873 i Hvirring-Hornborg, Skanderborg Amt.
- Hans farbroder Frederik Christian Fritz (1798-1875) var sognepræst, 1855-1875 i Brændekilde-Bellinge, Odense Amt.
- Hans fætter, Niels Fritz' søn Georg Fritz (1835-1917) var sognepræst, 1889-1910 i Holme-Tranbjerg. Århus Amt.

Præst i en brydningstid
Adolph Emil Fritz var den første præst, der fik Almind-Viuf som eget pastorat. Han kom som sine to forgængere i et modsætningsforhold til forsamlingslederen Peter Larsen Dons (Skræppenborg), der søgte til pastor Kristian Janus Nikolaj Baltasar Svejstrup i Rødding.

Fra 1855 kunne man løse sognebånd, men Peter Larsen tøvede for ikke at unddrage Fritz indtægten. Forholdet skærpedes imidlertid. Præsten afslog en indbydelse til et møde på Donsgaard med nedsættende udtalelser om både Grundtvig og grundtvigske præster, og han bebrejdede Peter Larsen, at han også tog sine tjenestefolk med til gudstjeneste i Rødding.

Da Peter Larsen nu fremsatte ønske om at løse sognebånd, svarede pastor Fritz: "Ja, gør det, så er vi fjender".

Som følge heraf nægtede Fritz at låne Peter Larsen kirken ved hans søns begravelse i 1862. Pastor Svejstrup havde bedt herom af helbredsgrunde, hvis vejret blev dårligt. Sagen gik helt til kulturministeriet, der konfirmerede pastor Fritz' vægring.

Under Jersie-Kirke Skensved oplyses, at Fritz var discipel af J.P. Mynster. I hans tid prægedes sognene af de politiske skel, som den såkaldte provisorietid skabte. Den politiske interesse var stærk (Hørups og Albertis valgkreds), og i disse år begyndte Indre Mission og den grundtvigske retning at mærkes.

Afsked
7. februar 1884 og bosat i København.

Død
18. december 1896.

   Seneste nyt fra Sct. Michaelis Kirke