Carl Wilhelm Loehr (1824-1891)

Fabrikant, tysk konsul


Syd for kirken ses gravstedet

Baggrund
Født i Flensborg den 12. september 1824.

Ægteskab
Gift med Petrine Marie Voigt, født den 14. april 1834 i Fredericia som datter af hoboist (militærmusiker, der spiller obo) Johan Christian Voigt, født 1809 i Odense og Juliane Sophie Stützer, født 1809 i Fredericia.
Vielsen fandt sted i Trinitatis Kirke.

Børn
- Marie Juliane, født 1856.
- Carl Wilhelm, født 1859 d. 20. august.
- Tvillingerne Alfred Thorvald og Agnes, født 1872.

Karriere
- Kom i 1850 til Fredericia og blev bogholder hos sukkerkoger Kracke i Vendersgade.
- Grundlagde i 1853 et saltværk ved Sønderstrand i forbindelse med et sejlskibsrederi og kulimport. Forretningen blev drevet sammen med P. Hansen indtil midt i 1860`erne, hvor forretningen blev delt og P. Hansen overtog rederivirksomheden.
- I 1882 blev saltværket solgt til Christiansholms Fabrikker, der ansatte Carl Wilhelm Loehr junior som bestyrer.
 

C.W. Loehrs bror kom til Fredericia i starten af 1890`erne og grundlagde et sæbesyderi, beliggende i Norgesgade. Sæbesyderiet blev i 1888 opkøbt af C.W. Loehrs nevø, Christian Theodor Loehr, der blev både svensk og engelsk konsul.
Sæbeyderiet var på det tidspunkt det største i branchen udenfor hovedstaden og blev i 1898 stadig under  C.T Loehrs ledelse sluttet sammen med Carl Petersens fabrikker i København og Odense Oliemølle.
Virksomheden udvidedes med produktion af linolie, fernis, maskinolie, talg og rapskager.

- I 1914 omdannedes kul- og saltimportfirmaet til et familieaktieselskab med C.W. Loehr jun. som bestyrelsesformand og leder af virksomheden.
- I 1919 stoppedes produktionen af salt og i 1920 udskiltes kulforretningen som et selvstændigt selskab med navnet Loehr's Kulimport A/S. Saltvirksomheden blev drevet videre under navnet C. W. Loehrs Saltimport A/S og drev nu udelukkende import og engros handel med salt.

Død
C.W. Loehr senior døde 20.februar 1891 og hans hustru den 17. juni 1900.

Den 17. maj 1928 døde C.W. Loehr junior , og flg. nekrolog blev bragt i Fredericia Dagblad den 18. maj 1928.

”Dødsfald
Konsul C. W. Loehr afgik i går morges ved døden efter at have ligget syg nogle dage af lungebetændelse.
Den afdøde var født her i byen den 20. august 1859 som søn af fabriksejer konsul Loehr. I 1882 blev han bestyrer af det herværende saltværk med tilhørende kulforretning, som faderen samme år havde solgt til Christianholms fabrikker, 9 år senere tilbagekøbte han forretningen som i 1914 overgik til aktieselskab.
Efter at saltværket var nedlagt, vedblev Loehr at være direktør for kulforretningen, også efter at den var gået over på andre hænder.
Den afdøde, der blev tysk konsul i 1892, var ridder af Dannebrog samt indehaver af den prøjsiske kroneorden og den østrigske kroneorden, tog meget lidt del i det offentlige liv, men havde en række private tillidshverv. Således var han medlem af bestyrelsen for A/S Bloch & Andresen og for A/S Dansk Veritas og repræsentant for Statsanstalten for Livsforsikring. Han var endvidere medlem af bestyrelsen for Jydsk Telefonselskab, i hvis forretningsudvalg han fik sæde, efter at grosserer Pagh i Esbjerg var afgået ved døden. Efter sagfører Bonnesens død i 1915 blev han medlem af direktionen for Fredericia Byes og Omegns Spare- og Lånekasse. Konsul Loehr var en jernflittig mand og en human arbejdsgiver. Han begravedes fra Sct. Michaelis kirke den 22. maj.”

Graven er nedlagt og eksisterer - i modsætning til forældrenes - af uransagelige årsager ikke mere.

C.W. Loehr junior var endvidere medstifter af Fredericia Roklub. Han var ejer af Hannerup Teglværk og opførte villaen, Estrella, på Søbjerg, der i 1974 blev fjernet sammen med resterne af Søbjerg i forbindelse med anlæggelsen af vesthavnen.

af Ole Dyrn,
oberstløjtnant og historisk konsulent

   Børnekalender

   Seneste nyt fra Sct. Michaelis Kirke