Major Carl Christian Nielsen (C.C.)


*1924 +2011

I kirkegårdens nordvestlige del, mellem kirken og præstegården ses gravsten over major C.C. Nielsen. Gravstedet blev i februar 2020 fredet.

Carl Christian Nielsen, bedre kendt som C.C. var en kendt og markant person i Fredericia. Han havde oplevet meget i sit begivenhedsrige liv, herunder ikke mindst at være dømt til døden, været indsat i forskellige KZ lejre, som han dog mirakuløst overlevede.

C.C. stammer fra Aarhus, hvor han blev udlært som gørtler. Da han var 16 år gammel blev Danmark besat af tyskerne. Han var meget aktiv i terrænsportsforeningen, Dansk Ungdoms Korps, der var stiftet af konservative. Terrænsportsaktiviteterne betød at han og hans kammerater kunne bevæge sig nogenlunde frit i landet, herunder, hvor tyskerne befandt sig og havde militære installationer. Han kom på denne måde ind i modstandsbevægelsen i Aarhus i 1942 og hans medfødte lederegenskaber gjorde, at han hurtigt blev gruppeleder og var medvirkende til en meget effektiv jernbanesabotage. Desværre blev han allerede i 1943 angivet til Gestapo af nazisten John Holmboe. Han blev arresteret og indsat i Langelandsgades Kasernes arrest i Aarhus og idømt livsvarigt fængsel, som af anklageren ankedes, da han mente han skulle have dødsstraf. Sådan gik det heldigvis ikke. Han blev først sat i fængsel i Rendsborg og blev herefter sendt til forskellige fængsler og KZ lejre. Han blev befriet i 1945 af fremrykkende amerikanske styrker i Türingen og gik til fods det meste af vejen tilbage til Danmark. I Fredericia Dagblad udtaler C.C. i forbindelse med sin pension:
”Turen hjem var et helvede. Landevejene var et kaos af flygtningestrømme. Der var grufulde scener, og det var den rene elendighed. Mit første møde med det danske konsulat i Hamburg var en stor skuffelse. I starten troede man jeg var tysksindet. Men omsider troede den danske forbindelsesofficer på mig.”

C.C. som officer

Han aftjente herefter sin værnepligt ved 7. Regiment i Fredericia, hvor hans erfaringer og udtalte lederegenskaber medførte, at han kom på sergentskole i Sønderborg.

Som sergent var han i træningslejr i Jægerspris, hvor han mødte sin kommende hustru, Inge Marie Jørgensen, der stammer fra Sejrø. De indgik ægteskab 24. november 1946 i Frederikssund Kirke og flyttede herefter til Fredericia, hvor de indledningsvis boede i nogle efterladte tyskerbarakker i Norgesgade, flyttede til Riddergade, herefter i 1953 til Lundingsvej 7, hvor Inge Marie stadig bor (2019).

Efter C.C.`s gennemgang af Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot blev han fenrik og fortsatte sin militære karriere ved 7. Regiment/Kongen Jyske Fodregiment. Har også været tjenstgørende ved 1. Jyske Brigade, da den var stationeret på Bülows Kaserne og har også gjort tjeneste i Itzehoe og Gaza.
Han afsluttede sin militære karriere ved Kongens Jyske Fodregiment 1. november 1964 efter 39 års tjeneste i forsvaret.

Sct.Michaelis Kirkes brand 1955

Det var C.C., der den 4. juni 1955 tidligt om morgenen opdagede at Sct. Michaelis Kirke var brudt i brand. Han cyklede til Hotel Landsoldaten og fik natportieren til at alarmere Brandvæsenet.

C.C. som forsikringsmand

C.C. er udover at være en meget kendt og afholdt kontakt og velfærdsofficer (KVO) i Fredericia også meget kendt som forsikringsmand.
Han var primus motor i oprettelsen af Vejle Amts Autoforsikringsklub, der blev oprettet 1964 efter at han sammen med statstjenestemænd fra postvæsenet, DSB og forsvaret tog initiativ til at danne et forsikringsselskab, der var ejet af brugerne, som derfor ville få del i evt. overskud.
Indledningsvis var klubberne kun for elitebilister og man skulle anbefales og have kørt 3 år skadefrit for at kunne optages i klubben og dermed tegne en forsikring.
Autoforsikringsklubben startede i C.C`s lejlighed på Lundingsvej 7, men flyttede senere til hjørnet af Treldevej og 6. Julivej.
I dag har klubben udviklet sig til at varetage stort set alle forsikringsområder til private og har nu hovedkontor i Odense. Lokalafdelingen hedder i dag GF Trekantsområdet og flyttede den 1. februar 2015 til større lokaler i Erritsøe.
C.C. fortsatte sit arbejde som leder af lokalafdelingen frem til 2005, og var dermed aktiv i klubben i 42 år.

C. C. og atletikken

Han var stifter af atletikklubben FAK63 og i en årrække formand for Samvirkende Idrætsklubber i Fredericia.

C. C. og Foreningen af Erhvervshæmmede i Frihedskampen

Her var C. C. også, som formand for lokalafdelingen, en af ildsjælene.
Foreningen arrangerede bl.a. mindehøjtideligheden ved Frihedsmonumentet ved banegården, hvert år 4. maj, samt arrangerede udflugter for medlemmerne til tidligere KZ lejre og andre historiske mindesteder fra 2. Verdenskrig.

C.C.`s død

Efter længere tids sygdom døde C.C. den 8. maj 2011, 86 år gammel.
Han blev bisat fra Sct. Michaelis Kirke (Garnisonskirken i Fredericia) og hans urne nedsat på kirkegården.
Bisættelsen skete med deltagelse fra garnisonen og kirken var fyldt til bristepunktet.

Han efterlod sig hustruen Inge Marie, sønnen Peter Jarlsten Holck, en svigerdatter, enke efter hans søn, Ole, der døde af en blodprop i 2010, 4 børnebørn og et oldebarn og et på vej.
C.C. var gennem hele livet meget præget af de voldsomme begivenheder under besættelsen og tog først omkring årtusindeskiftet sin familie med til Aarhus og fortalte dem om sine oplevelser under besættelse. Herefter begyndte han også at afholde foredrag om emnet.
Major Carl Christian Nielsen blev benådet med Ridderkorset og var dermed Ridder af Dannebrogordenen.


Foto af gravsten: Erik Rønnebech

 

af Ole Dyrn, 
obetstløjtnant, historisk konsulent.

   Garnisons tjenester

   Koncerter