Generalmajor Johan Christoph Reventlow

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Generalmajor Johan Christoph Reventlow
* 1686
† 24. september 1737

Baggrund
Johan Christoph Reventlow blev født 1686 i Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland som søn af Hartvig Heinrich Reventlow (*1657. †Juni 1697) og Catharina von dem Bussche (†14 februar 1716).

Ægtestand
Ugift.

Karriere
1705 sekondløjtnant ved Bataillon Oldenborg.
1712 udnævnt til kaptajn.
1717 udnævnt til major.

Store Nordiske Krig (1700-1720)
Johan deltog i slaget ved Gadebusch (20. december 1712), hvor han og broderen, Christian Ditlev Reventlow, blev taget til fange. Broderen faldt i 1719.
1719 udnævnt til oberst og chef for Kronprinsens Regiment.
1730 udnævnt til brigadér.
1733 udnævnt til generalmajor.

Ordener
Hvid Ridder (svarer til vore dages Storkorsridder).

Død
Generalmajor Johan Christoph Reventlow dør den 24. september 1737 i København.