Café Michael

Hver onsdag kl. 14.30-16.00


Café Michael byder ALLE velkommen i Michaelisgaarden hver onsdag eftermiddag (dog lukket i skoleferier).
I cafeen vægtes fællesskabet højt, og der er plads til alle, uanset om man i øvrigt er tilknyttet kirken.


Der er et afvekslende program med både foredrag, sang og musik samt hyggeeftermiddage med små indslag. Programmet kan hentes i Michaelisgaarden eller i kirkens våbenhus. Programmet kan også læses her på hjemmesiden.

Café Michael arrangerer desuden udflugt en gang om året. Alle udflugter tilrettelægges, så gangbesværede kan deltage.

Kaffen koster 15 kr. som går ubeskåret til et godt formål.

Kirketaxa: Er du gangbesværet, kan du bestille kirketaxa på tlf .7550 3411. Det koster 20 kr. Husk ved bestilling at oplyse, at det drejer sig om "kirketaxa".

Kontaktperson


Kirke og diakonimedarbejder 
Oline B. Kobbersmed
tlf. 5141 6532Oline@sct-michaelis.dk

   Café Michael

Kirketaxa

Det er muligt for alle med særlige behov at bestille en 'kirketaxa' til alle aktiviteter i Sct. Michaelis Kirke. 

Pris: 20 kr retur (afleveres til kirkens personale ved ankomst)
Tlf kirketaxa: 75 50 34 11

Man skal oplyse 'kirketaxa' ved bestilling.