Oberst Christian Ludvig von Holten

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Oberst Christian Ludvig von Holten
* 11. december 1735
† 29. marts 1802

Baggrund
Christian Ludvig von Holten er født ca. 1734 i Christianssand (Oslo) i Norge som søn af Isebrandt von Holten  og Christina CharlottaWilhelmina von Eldern.

Ægteskaber
Første ægteskab med Frederikke Sophie de Klauman (*24. april 1750. †19. marts 1784).
Andet ægteskab 9. december 1785 med Antoinette Cathrine von Elbrecht (1756-1791).
Tredje ægteskab med Henriette Louise Schäfer (†1799), datter af Thomas Wilhelm Schaeffer og Henriette Cathrine van Lexmond.

Børn
Første ægteskab

Christian Ludwig von Holten (*29. april 1774 - †21. februar 1829).
Carl Hendrik von Holten (*7. august 1775 - †6. juli 1862), justitsråd, etatsråd, kammerherre og konferenseråd.
Angelique Juliane Vigantine von Holten  (* 1777 - †1875).
Margrethe Mechtele Dorothea von Holten (*15. oktober 1778 - †25. April 1862).
Ulrike Sophia von Holten (*7. maj 1780 - †31. december 1864).
Charlotte Antoinette von Holten (*31. maj 1781 - †30. marts1829).

Bemærkning
Ovennævnte børn er uden tvivl fra første ægteskab. Vedrørende de herunder nævnte 5 er der tvivl, da fødselsdage ikke er kendt, men en eller flere kan teoretisk også være fra første ægteskab da Frederikke Sophie de Klauman døde i barselsseng med sit 14. barn.

Margrethe Charlotte von Holten.
Jacobine von Holten.
Caroline Henriette Louise von Holten.
Mariane Margrete von Holten.
Jacob Ernst von Holten.

Karriere
28. april 1781 til 23. oktober 1784 midlertidig kommandant på Kronborg.
1789-1795 chef for Norske Livregiment til Fods.

Død
Oberst Christian Ludvig von Holten dør den 29. marts 1802.