Våbenskjolde

Våbenskjolde

I kommandantlogens er ophængt en række våbenskjolde, der hver i sær rummer en særlig historie og betydning. I tilknytning hertil kan det nævnes, at der i koret på kirkens sydside, hænger en regimentstavle, der viser alle årstallene fra våbenskjoldenes historie.

7 Regiment (1679 - 1961)

Våbenskjoldet er en let modificeret udgave af Fredericia byvåben: En stående løve med en laurbærgren i venstre forpote og et sværd i højre forpote, som er løftet over løvens kronede hoved. Foran løvens højre fod er et skjold med Chr. V navnetræk. Våbenskjoldet er forsynet med et bånd med regimentets og byens motto: ”Pro Pace Armatus” - Væbnet for Fred.
Regimentet var garnisoneret under forskellige navne fra 1679 til 1961 i Fredericia.

Denne hænger på logens vestvæg.

Kongens Jyske Fodregiment (1961 - 1990)

"Kongens Jyske Fodregiment" overtog i 1961 det 7. Regiment, og var garnisoneret i Fredericia indtil 1990, hvor det blev sammenlagt med Slesvigske Fodregiment i Haderslev.
Regimentsnavnet kan reelt føres tilbage til 1657, hvilket ses at våbenskjoldets navnetræk af Frederik d. 3.

Denne hænger på logens vestvæg.

Telegrafregimentet / Føringsstøtteregimentet (Siden 1990)

Telegrafregimentet overtog garnisonen efter Kongens Jyske Fodregiment i 1990. Regimentets våbenskjold hænger på logens østvæg og bærer mottoet: "Celeriter et secure" (Hurtig og sikker).

Telegrafregimentet blev sammenlagt af Sjællandske og Jydske Telegrafregiment d. 1. januar 1992.

Den 8 januar 2019 kl. 11 fik Telegrafregimentet officielt sit nye og nuværende navn: "Førringsstøtteregimentet".

De Hellige Kar

På logens østvæg (under Føringsstøtteregimentets våbenskjold) er nationalklenodiet ”De Hellige Kar” ophængt. Se deres historie under ”De Hellige Kar”.

H.E. Greve Ingolf og Grevinde Sussies våbenskjold


 

Greveparrets våbenskjol er ophængt på logens nordvæg.

Greveparret har i flere år haft nær tilknytning til Fredericia by, Garnisonen og ikke mindst garnisonskirken.

Dette blev markeret den 6. oktober 2004, hvor det til lejligheden fremstillede våbenskjold med monogram blev overrakt og ophængt i kommandantlogen.

Med grevindens tilladelse bringes her hendes tale i forbindelse med overdragelsen af våbenskjoldet:

Tale af Grevinde Sussie

I 1999 fejrede byen 150-året for Udfaldet fra Fredericia med besøg af Dronningen. Vi blev også inviteret og vi deltog i alle festlighederne, koncerten i Trinitatis Kirke, mindegudstjenesten her i Sct. Michaelis, frokost i megateltet på festpladsen og reception på Dannebrog.

Dengang vidste vi ikke, at vores tilknytning til Fredericia skulle blive så stærk.

Siden 1999 har vi – med stor glæde – deltaget i 5.-6. juli-arrangementet og vi har været til mange andre begivenheder her i Fredericia.

Telegrafregimentet har været centrum i mange henseender og da Sct. Michaelis Kirke tillige er ganisonskirke, har vi ofte deltaget i gudstjenester, ifm. militære minde- og mærkedage.

Greven deltager hvert år d. 24. marts i Telegrafregimentets Gabriel-arrangement. Efter afsløringen af Jette Vohlerts prægtige skulptur af ærkeengle Gabriel den 24. marts 2003 på Bülows Kaserne, kan deltagerne nu ved den årlige Gabrielmiddag afsynge dén hymne, som sogne- og garnisonspræst Peter Ø. Jacobsen har skrevet specielt til dén aften.

Tilknytningen til Sct. Michaelis Kirke har udviklet sig udover dét at være garnisonskirke. Også ved andre lejligheder har vi været tilhørere og vi har haft det privilegium, at selvom kirken var fyldt til bristepunktet, var der reserveret plads til os i logen.

Vi har oplevet byens musikliv ifm. kirkekoncerter, ved nytårskoncerter bl.a. med Slesvigske Musikkorps og vi har nydt musik og dans på byens herlige Teater.

Vi føler os godt tilpas i Fredericia.

Regimentet har taget vel imod os.

Garnisonskirken med hele dens personale og menighedsråd har taget vel imod os.

Byens borgmester, foreningsformænd og fredericianere i almindelighed har taget vel imod os.

Dét varmer og glæder os.

Vi blev, for snart længe siden, spurgt om vi havde et våbenskjold der kunne ophænges i logen, hvor vi sidder. Det havde vi ikke og det var med stor ydmyghed, at vi indvilgede i at forsyne vort monogram med et motto. Vort motto blev: Frihed forudsætter ansvarlighed.

Nogen synes måske, at udsagnet er forfærdelig banalt, men dét kan vi desværre ikke gøre noget ved. Det er vores motto og vi mener, at det essentielle i livet kan indeholdes i udsagnet.

”Frihed: til hvad?

Ansvar: for hvad, overfor hvem?

Grevens og mit bibelkendskab lader noget tilbage af ønske. Alligevel drister vi os til at slutte med indledningen til onsdagens aftenbøn: ”Gud, den travle dag er endt, arbejdet stilnes, vort sind bereder sig til hvilen.”

Efterskrift:

 Det var den smukkeste og mest stemningsfulde musikandagt, som vi nogensinde har oplevet. Jeg afsluttede derfor min tale med at rette en varm tak til Peter Ø. Jacobsen for den meget smukke andagt, herunder prædiken som han holdt. Det var en aften, som vi altid vil huske.

Af Ole Dyrn
Oberstløjtnant, historisk konsulent.