Oberst kammerherre Ferdinand Frederik Henrik Baller

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberst kammerherre Ferdinand Frederik Henrik Baller
* 24. december 1823
† 4. august 1879

Baggrund
Ferdinand Frederik Henrik Baller blev født den 24. december 1823 i Slesvig som søn af premierløjtnant A.H. Baller ved Slesvigske Infanteriregiment.

Ægteskab
Sophie f. Hyllested.

Børn
Olga Baller (*12. marts 1857 i København – †1937).

Karriere
1837 kadet.
1842 udnævnt til sekondløjtnant.
1843 tjeneste ved 4. Jægerkorps.
Ved oprøret i 1848 gik 4. Jægerkorps over til insurgenterne (oprørerne), men Baller forblev sin ed tro og anvendtes derfor ved organisationen af en folkevæbning i Viborg.
11. maj 1848 til tjeneste ved Kommandanten på Als.
27. maj 1848 udnævnt til premiereløjtnant.
7. september 1848 ansat ved den styrke, der blev sendt til Vestindien i anledning af et negeroprør på St. Croix.
5. oktober 1850 udnævnt til kaptajn ved 2. Forstærkningsjægerkorps.
17. maj 1852 ved 1. og 22. maj 17. Bataillon.
27. november 1854 adjudant ved Generalkommandoen på Sjælland og øerne.
17. november 1859 kompagnichef  ved 2. Jægerkorps.
3. januar 1860. kompagnichef ved 18. Bataillon som han deltog i krigen, 1864, med.
26. september 1867 stabschef ved 2. Sjællandske Brigade.
20. april 1870 kompagnichef ved 21. Bataillon.
9. august 1870 udnævnt til oberst og chef for 26. Bataillon.
15. april 1871 chef for 12. Bataillon.
24. april 1874 chef for Livgardens Forstærkningsbataillon.
22. februar 1876 chef for Livgardens Liniebataillon.

Ordener/udmærkelser
Ridder af Dannebrogordenen.
Dannebrogsmand.
Kammerherre.
Erindringsmedalje 1864.

Død
Oberst kammerherre Ferdinand Frederik Henrik Baller døde 4. august 1879 i København efter et langt sygeleje.