Oberst Jørgen Marquard Jørgensen

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Oberst Jørgen Marquard Jørgensen
*12. juni 1896

Baggrund
Jørgen Marquard Jørgensen blev født den 12. juni 1896 i Thorup, Skamby sogn, Fyn.

Ægteskab
Indgik ægteskab den 21. marts 1922 med Ella Lindegaard Jørgensen (*24. marts 1902), født Jacobsen.

Karriere
1915 student fra Odense Katedralskole.
1916 cand. Phil.
1916-1919 Hærens Officersskole.
1919 udnævnt til premiereløjtnant.
1930-1932 Hærens Officersskoles specialklasses geodætiske kursus.
1932 udnævnt til kaptajnløjtnant.
1934 udnævnt til kaptajn.
1932-1938, 1941-1945, 1947-1949 og fra 1952 tjeneste ved Geodætisk Institut.
1935 ekspedition til Grønland.
1945 udnævnt til oberstløjtnant.
1946-1947 chef for 21. Bataljon.
1946 kursus på Senior Officers School, England.
1947 ekspedition til Grønland.
1949 udnævnt til oberst og chef for Fodfolkspionerkommandoet.
1951 chef for 9. Regiment i Tønder.
1954 chef for Geodætisk Instituts Topografiske Afdeling.

Særlige hverv
Medlem af stednavneudvalget og stednavneudvalget for Grønland.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
Kommandør af Dannebrogordenen.
Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren.
Fortjenstmedaljen i sølv.

Mindelegat
Modtager af Geheimekonferensraad Andræ's Mindelegat.