Kirkens messehagler

Messetøj er en liturgisk overbeklædnings dragt til præstekjolen og består af tre dragter.

En Alba som er en meget tynd hvid dragt som kan bæres selvstendigt foreks. når en præst skal ordineres eller ved en bispevielse.

En Stola er en lille tynd stof dragt, der skal hænge over præstens skuldre som et symbol på den byrde som præsten i egenskab af Kristi tjener bærer. Stolaen skal minde præsten om den tunge oplysning han eller hun har og skal også symbolisere det håb og den tillid som menigheden har lagt på præstens skuldre. Nogen præster kysser det kors som findes mit på stolaen, når den tages på eller af for at vise Kristus sin respekt. Denne dragt bruges primært under vielse, dåb og under kirkelige festgudstjenester. I Sct. Michaelis kirke benyttes stolaen også under nadver uddelingen af hjælpepræsten. 

En Messehaglen består af en stor, farverig kappe uden ærmer, åben i siderne og udført i en af de liturgiske farver: grøn, rød, hvid eller violet. Denne prangt beglædning bruges primært ved præstens tjeneste indenfor knæfaldet.

Messetøjets farve er bestemt efter kirkeårets liturgiske farver.

Grøn

Grøn betyder vækst, håb og liv. Det er kirkens hverdagsdragt, der bruges i den lange Trinitatis tid (perioden mellem pinse og advent) og i Hellig 3 Konger (tiden mellem nytårsdag og fasten).

Kirken har to forskellige grønne messehagler.

Den nye grønne messehagel

Messehagelen er skænket i 2008 af en anonym giver.  Den er designet og fremstillet af væver Lene Abildgaard Knudsen. Farverne er afstemt efter kirken og motiverne er fundet i kirkebygningen.
Forsiden er prydet med et guld ringskors, da der historisk er tratition for at et sådant opstilles eller bæres  på steder hvor at voldsomme hændelser er indtruffet. 6juli


​Forsiden af messehaglen med motivet af et ringkors


Bagsiden af messehaglen


Stola til brug af præsten ved tjeneste udenfor alteret.


Sognepræst Bjarne Hvid ved alteret 2016

Den grønne garnisons messehagel

Messehagelen er skænket til kirken d, 9. marts 1987 i anledning af 300 året for kirkens status som garnisonskirke (1667 - 1693 Immanuel Cirsovius).

Denne messehagel kan bruges ved gudstjenester, der gennemføres på historiske mærkedage når farven er grøn.

Forsiden af denne grønne garnisons messehagel er meget enkel her ses den gylne livslinie.
Ryggen af messehaglen prydes af den ligesidede trekant der er den mest brugte illustration af den treenige Gud. Trekanten fremstår på en bagrund af solstråler og lynild. Men størst fremstår korset som et tydeligt bevis om at Kristus døde for os. 
Messehaglen er fremstilet efter forbillede af den gamle hvide messehagel.


Forsiden af denne grønne garnisons messehagel.


Bagsiden af denne grønne garnisons messehagel. 


Giver mærke indvendig.

Messehagelen overraktes ved en festgudstjeneste mandag den 9. marts 1987 af garnisonskommandant og regimentschef oberst Henning Høngsmark og modtaget af fhv. sogne- og garnisonspræst Erik Storebjerg.


Fhv. sognepræst Bjarne Hvid ved alteret 1995

Uddrag fra Fredericia Dagblad den 9. marts 1987:
En messehagel fremstillet af midler fra major Th. von Zeilaus fond, overraktes i formiddag af oberst Henning Høngsmark.
Der afholdtes festgudstjeneste overværet af mange indbudte gæster. Deriblandt kirkeminister Mette Madsen.
”Så lyder Bülows bud, soldater vi skal ud, at kæmpe for konge og vort land MED Gud”, sagde pastor Erik Storebjerg, (der dermed illustrerede det tætte bånd, der altid har været mellem Sct. Michaelis kirke og garnisonen.

Rød

Rød er ildens farve for pinseunderet og blodets farve i respekt for de mange, der er har mistet livet fordi de troede på Gud. Den røde messehagel bæres 2. juledag og i pinsen.

Kirkens Røde messehagel

Forside helt enkel uden nogen udsmykning.
Bagsiden af den røde messehagel. I centrum af guld korset ses den sejrende Ærkeengel Michael i kamp med dragen. 


Forsiden af den røde messehagel


Bagsiden af den røde messehagel.


Giver mørke indvendig.


Sognepræst Thomas Kofod Nedergaard Pinsedag under coronaen 2020


Den røde messehagel er en testamentarisk gave fra læge Edvard Wichmann Matthiessen i 1954.Hvid

Hvid er farven for fest og glæde. Den bruges i juletiden og i påsketiden samt på Allehelgensdag.

Kirken har idag 3 hvide messehagler.

Den nyeste hvide messehagel

Messehagelen blev overrakt i anledningen af kirkens renovering og 350-års jubilæum i 2018.
Fremstillet og designet af væver Lene Abildgaard Knudsen. Farverne er afstemt efter kirken og motiverne er fundet i kirkebygningen.

På forsiden af den nye hvide messehagel ses motivet er det kors, som også ses over indgangsdøren til kirken.
bagsiden af messehagelen prydes af motivet af en musling med henvisning til kirkens smukke døbefont.


Forsiden af den nye hvide messehagel.


Bagsiden af den nye hvide messehagel.


Stola til brug af præsten ved tjeneste i kirkerummet.


Fhv. Sognepræst Bjarne Hvid ved kirkens 350års jubilæum

 

Den hvide garnisons messehagel  

Derudover har garnisonskirken en flot hvid messehagel, der blev overrakt som en gave til kirken fra garnisonen/Telegrafregimentet (i dag Føringsstøtteregimentet) den 6. juli 1993. Læs den grundige og gode historie om hvordan den særlige messehagel blev til ved stor entutiasme og dedikation fra en ansat ved Telegrafregimentet.

Denne messehagel bruges ved alle gudstjenester, der gennemføres på historiske mærkedage når farven er hvid og ved gudstjenester med den idag siddende garnison.


Forsiden af den hvide garnisons messehaglen


Bagsiden af den hvide garnisons messehaglen med Føringstøtteregimentets våbenmærke


Fhv. Sogne og garnisonspræst Bent Østergaard 

Den gamle hvide messehagel 

Denne messehagel er utrolig pompøs og smuk, ryggen på denne gamle messehagel prydes af den ligesidede trekant der er den mest brugte illustration af den treenige Gud. Trekanten fremstår på en baggrund af solstråler og lynild. Størst fremstår korset fordi Kristus døde og opstod for os. 
Men hvor den gamle grønne står helt enkel og ensfarvet. Er denne hvide smukt dekoreret med styrtdykkende mørke fugle, symboliserende den treenige retfærdige Gud før kristus kom til jorden og de hvide duer symboliserende, med de 12 kristus tegn i næbet, kristus og helligåndens tilstedeværelse mellem os på jorden og i dødsriget.

Der arbejdes stadig på at fremskaffe opysninger om giver og alder på denne messehagel.

 


Forsiden med den gylne livslinie 


Bagsiden af den gamle hvide messehagel.


Fhv. Sognepræst Bjarne Hvid ved alteret påskedag 2016

Violet

Violet symboliserer forberedelse, alvor og bod. Den bruges i advents- og fastetiden, samt på palmesøndag og St. bededag.

Kirken har 2 violette messehagler.

Den nye Violette

Messehagelen er fremstillet af væver Lene Abildgaard Knudsen. Farverne er afstemt efter kirken og motiverne er fundet i kirkebygningen.

På forsiden af den nye violette messehagel ses det kors som kan ses over døren til tårnet.
på bagsiden ses en krans, en krone, en adventkrans, et sejerskranse motiv hentet fra kirkens tidligere prædikestole hhv. fra 1766 - 1955 og fra 1955 - 
2017


Forsiden af den nye violette messehagel, korset ses over døren i tårnet.


Bagsiden af den nye violette messehagel, 


Stola til brug apræsten ved tjeneste i kirkerummet.


Fhv. sognepræst Bjarne Hvid og pastor Peter Nord Hansen, advent 2015


Udsnit fra den tidligere prædikestol.

Den violettte garnisons messehagel

Denne messehagel bruges ved gudstjenester, der gennemføres på historiske mærkedage når farven er violet.

Skænket af Kongens Jyske Fodregiment den 25. november 1979 til minde om 300 årsdagen for Jydske Fodregiments indmarch i fæstningsbyen. Messehaglen overraktes af daværende garnisonskommandant, oberst Ib Vase,  ved en gudstjeneste, hvor kirken var fyldt til sidste plads.

Forsiden er meget enkel men en hvid elegant korssyet livslinie. På bagsiden af den violette garnisons messehagel ses et hvidt kors og gylden staffering. I centrum af korset er regimentsmærket i guld anbragt. 

 


Forsiden af den violette garnisons messehagel 


Bagsiden af den violette garnisons messehagelen.

Garnisonskommandanten, oberst Ib Vase, omtalte i sin tale den nære og traditionsrige forbindelse mellem Sct. Michaelis Kirke (garnisonskirken) og regimentet/garnisonen. Messehaglen blev på værdig vis overrakt sogne- og garnisonspræst, Erik Storebjerg, der prædikede kortfattet, indholdsrig og smukt. Han tog udgangspunkt i Davids Salme 31,16 ”Mine tider er i Din hånd” og belyste begreber som frisind, frihed og frygt.


Fhv. Sogne- og garnisonspræst Erik Storebjerg


Fhv. Sogne og granisonspræst Peter Østergaard Jakobsen 5 maj 2013