Lars Christian Brøchner (1825-1834)

Lars Christian Brøchner (1825-1834)

Baggrund
Født 27. juli 1797 i Borum, Århus Amt. Søn af sognepræst, senest i Harridslev-Albæk, Randers Amt, Søren Wedege Brøchner (1765-1828) og hustru Anna Elisabeth Blichert (1768-1803).

Uddannelse
Student Randers 1814.
Cand.theol. 20. juli 1819 med karakteren laud (rosværdig, udmærket præstation).

Embeder
Kateket ved Fredericia Sct. Michaelis Kirke 14. september 1825. Ordineret 28. oktober 1825.
Sognepræst i Everdrup, Præstø Amt, 4. juni 1834.

Fra bikop Mynsters visitatsbøger
Ved visitats hos L.C. Brøchner i Everdrup i 1841 fandt biskop J.P. Mynster præstegården mådelig, haven smuk, kirken lille og simpel, uden dog at være styg. Brøchners prædiken "kunne være ret god, hvad indhold angår, men tør. Foredraget utåleligt smagløst og tremulerende, katekisationen mindre ubehagelig, men løs og desultorisk [springende]. Meget talrig forsamling".

Ved visitatsen 1849 prædikede den personelle kapellan C.N. Smith frit og levende. Brøchner katekiserede temmelig godt, men løst. Kirken overfyldt (Mynsters visitatsbøger bd. II, s. 163).

Død
22. april 1882.

Ugift.

   Café Michael