Oberstløjtnant Axel Vilhelm Helk

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberstløjtnant Axel Vilhelm Helk
* 12. november 1871
† 1941

Baggrund
Axel Vilhelm Hansen (juni 1923 skiftet efternavn til Helk) blev født 12. november 1871 i København som søn af malermester Peter Outzen Hansen og Antoinette Ingeborg Helene, født Dickmeiss.

Ægteskab
Indgik 1901 ægteskab med Irma Baumann (†1940), datter af kaptajn, stationsforstander Baumann.

Børn
Ægteparret fik to sønner:
1. Kaj Nikolaj Helk, forstkandidat 1926.
2. Jørgen Vilhelm Helk (1905-1976). Den senere berømte kaptajn og SOE-agent (Special Operations Executive) og senere oberst. Uddannet i den engelske hærs Special Forces 1944; engelsk midlertidig Captain 1945; til stadig tjeneste ved Geodætisk Institut 1946; lærer ved Hærens Officersskole 1947; oberstløjtnant i fodfolket 1949; oberst 1954. Deltaget i Geodætisk Instituts op-målingsekspeditioner til Grønland 1935, 1936 og 1938; leder af institutets flyve-fotoekspeditioner til Grønland 1947,1948, 1949, 1950, 1951, 1952 og 1953.

Karriere
1891 underkorporal ved 15. Bataillons 3. Kompagni.
1892-1895 rekrutskole og næstældste klasse på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot.
1895-1910 tjeneste ved 2. Regiment i Helsingør.
1910 udnævnt til kaptajn og chef for 25. Bataillons 3. Kompagni med garnison i Nyborg.
1911 chef for den nyoprettede Sommerkorporalskole for Fodfolket garnisoneret på  Garderhøjfortet og i 1912 flyttet til Fortunfortet.
April 1913 chef for 49. Bataillons 2. Kompagni, herefter bataillonskommandør for 49. Bataillon og kommandør for 5. Bataillons 1. Kompagni.

Om tiden under 1. Verdenskrig udtaler Helk:
”Verdenskrigens udbrud den 1. august borteliminerede fægtningsskydning, præstationer, hjemsendelser osv. I fem år i træk havde kompagniet mandskab og førte en meget omtumlet tilværelse, gentagne gange udlagt i kantonnement halve år ad gangen. To gange var jeg med 5. Bataillons 1. Kompagni ved grænsen, kort efter krigens begyndelse i tre måneder i og ved Kolding (sammen med 12. Bataillons 2. Detachement), og lige efter dens slutning to måneder i Ribe. Store og opløftende dage, navnlig i 1914, da man stadig ventede, at Danmark skulle blive inddraget i krigen. Endvidere var 5. Bataillon hele sommeren 1917 på skovhugst i Gribskov, en herlig sommer for såvel befalingsmænd som mandskab…”

1/11 1923 afskediget som kaptajn af linien og udnævnt til oberstløjtnant af reserven, til rådighed for 6. Regiment.
Forår 1924 chef for 26. Bataillon.
1925 gik uden for nummer.
 

5. maj 1926 genindtrådt i nummer og chef for 12. Bataillon om hvilken han bl.a. udtalte:
”Min militære løbebane har ført mig gennem 3., 1., 5., 6. og 7. Reiment, og jeg har således haft med mandskab at gøre så at sige fra hele landet; alle har de haft deres fordele, men de største synes jeg at have fundet hos dem, jeg har nu, jyderne med deres pligtfølelse, deres udholdenhed, ”Styrke og Sejghed”. Tilmed er jeg lykkelig over at have den ære at være chef for den stolte, tolvte, ”Læssøes gamle” bataljon.”
12. Bataillon skifter 1932 garnison til Sønderborg og får som ny chef oberstløjtnant R.L.M. Mikkelsen. Bataillonen vender tilbage til Fredericia den 1. november 1939.

Udgivelser
Udgav i 1930 Turistfører for Fredericia og omegn.

Død
Oberstløjtnant Axel Vilhelm Helk dør i 1941.