Generalmajor Frederik Vilhelm Carl Ludvig, prins af Hessen-Philippsthal-Barchfeld

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Generalmajor Frederik Vilhelm Carl Ludvig, prins af Hessen-Philippsthal-Barchfeld
* 10. august 1786
†30. november 1834

Indledende bemærkning
Angives flere steder som Frederik af Hessen Philipsthal, men det korrekte er:
Frederik Vilhelm Carl Ludvig, prins af Hessen-Philippsthal-Barchfeld.

Baggrund
Frederik Vilhelm Carl Ludvig, prins af Hessen-Philippsthal-Barchfeld blev født den 10. august 1786 på Wilhelmsburg i Barchfeld som søn af  prins Adolph af  Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1743-1803) og Vilhelmine Louise Christiane af  Sachsen-Meiningen (1752-1805).

Ægteskab
Indgik ægteskab i Frederiksberg Slotskirke den 22. august 1812 med prinsesse Juliane Sophie (1788-1850) , datter af arveprins Frederik.

Børn
Tilsyneladende ingen børn med Juliane Sophie, men en datter, Wilhelmine Margrethe Christine Clausen (1831-1890) med sin partner Margrethe Clausen (1799-1851).

Karriere
1792 allerede som 6-årig blev Frederik udnævnt til ritmester ved Husarregimentet.
1807 udnævnt til major ved Husarregimentet.
1812 udnævnt til oberstløjtnant.
1815 søgte sin afsked for at tage tjeneste i den østrigske hær, hvor han blev chef Ulanregimentet, Fyrst Schwanberg, og udnævntes til generalmajor.
1818 vendte tilbage til Danmark og udnævntes til regimentschef for Norske Livregiment til Fods .
1819 skifter regimentet Norske Livregiment til Fods navn til: 2. Livregiment til Fods , hvor Frederik fortsat er chef indtil 1823.
1823 kommandør for Livgarden til Hest.
1831 ”tjenstforrettende” chef for Landkadetkorpset ved siden af stillingen som kommandør for Livgarden til hest.
Ved hertug Vilhelm af Glücksborgs død 1831 overtog han kommandoen over det armékorps af forbundstropperne, der var bestemt til virksomhed i anledning af de belgisk-hollandske stridigheder.

Ordener
Ridder af Elefanten.

Død
Frederik Vilhelm Carl Ludvig, prins af Hessen-Philippsthal-Barchfeld dør af tyfus 30. november 1834 i København.

Eftermæle
Prinsen, der var en elskværdig, i København populær og afholdt personlighed, varetog med iver og duelighed sine forskellige militære hverv, og det fremhæves særlig, i hvilken fortrinlig orden Hestgarden befandt sig ved hans afgang.