Oberst Thomas Weinygel

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberst Thomas Weinygel
* ?
† Januar 1708

Baggrund
Det er begrænset, hvad vi har af viden om oberst Thomas Weinygel.

Ægteskab
Gift med Anne Margrethe Mudersbach. En af deres sønner, Herman Weinygel, var officer ved Jydske Wedelske Regiment , og blev afskediget 1739 som oberstløjtnant ved Marineregimentet.

Karriere
Thomas Weinygel var kaptajn og kompagnichef ved Wedels Geworbne Regiment og de münsterske, hvervede hjælpetropper.
1679 udnævnt til major, 14. november 1693, oberst 12. juli 1701, hvor han blev kommandør for regimentet, medens dets chef Brigadér Boyenburg var på ophold i Carlsbaden.
Regimentet var på det tidspunkt garnisoneret med halvdelen i Fredericia og resten spredt i omliggende byer og i Rendsburg. Der fandtes ikke kaserner til indkvartering dengang.
Han forsvarede sine soldater til det yderste mod de mange, ofte helt uberettigede klager mod dem fra kvarterværterne.

Han afgav kommandoen 1702, hvor han blev kommandør for Livgarden til Fods, som selveste kongen, Frederik IV, var chef for.

Død
Oberst Thomas Weinygel døde januar 1708.