Ærkeenglen Gabriel

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Ærkeenglen Gabriel er skytsengel for Føringsstøtteregimentet, som Sct. Michaelis Kirke er garnisonskirke for.

Føringsstøtteregimentes skytsengel, ærkeenglen Gabriel udført af billedhugger Jette Vohlert 2002-2003. Opstillet på Ryes Kaserne

Baggrunden for ærkeenglen Gabriel som skytsengel
Paven udnævnte 12. januar 1951 Gabriel til himmelsk beskytter for mennesker som har med telekommunikation at gøre. Paven skrev blandt andet:

”Siden al god gave og al mulig fuldkommen gave, er ovenfra og kommer fra lysenes fader, skal man beundre den himmelske visdom, hvorved menneskene ved hjælp af elektricitet, dels kan tale indbyrdes over meget lange afstande, dels kan sende meddelelser gennem æteren og dels vise billeder af begivenheder, skønt det foregår langt borte”

”… har Vi med sikker kundskab og med moden overvejelse og efter den apostoliske magtfylde med dette brevs kraft for bestandig indsat ærkeengelen den hellige Gabriel til himmelsk beskytter for disse virksomheder og mennesker, der er beskæftiget hermed, med tilføjelse af al den hæder og liturgisk forret, som tilkommer en sådan beskytter”.

Gabrielsmiddag

Der afholdes hvert år den 24. marts (Maria bebudelsesdag) en Gabrielmiddag, hvor ovenstående pavebrev oplæses i sin helhed. Herefter er der tale for Gabriel efterfulgt af en Gabrielmiddag. I forbindelse hermed afsynges også Gabrielhymnen, skrevet af tidligere sogne- og garnisonspræst Peter Østergaard Jacobsen.

1. Til en hyldest løfter vi vor stemme
op mod himlen, hvor du hører hjemme.
Gabriel - vort regiments beskytter -
du med stærke bånd os sammen knytter.

2. Du forkyndte verdens største sejr,
som gav genlyd dybt i fjendens lejr,
da en jomfru skulle Freden føde,
Satan, synd og død at lægge øde.

3. Nu du knælende en tjener ligner,
løfter hånden, som når Gud velsigner
os til fredens lilje selv at tjene,
hurtighed og sikkerhed forene.

4. Nu forenet under dine vinger
møder vi den fremtid, Gud os bringer.
Han bevare os i al vor færden.
Han bevare Danmarks navn i verden.

Tekst: Garnisonspræst Peter Østergaard Jacobsen, 2003.
Melodi: Samme, 2011.