Fødsel og navngivning

Jordemoderen anmelder fødslen til Kirkernes Hus.
Kun hvis der ikke har medvirket en jordmoder ved fødslen, skal forældrene anmelde fødslen til Kirkernes Hus senest 14 efter at barnet er født. Se kontaktinformationer i højre spalte.

Hvis forældrene er gift registreres faderskabet automatisk.

Ugifte forældre kan få registreret faderskabet ved at udfylde en digital omsorgs- og ansvarserklæring med NemID på www.borger.dk

Hvis registreringen ikke er foretaget senest 14 dage efter fødslen sender personregisterføreren sagen til statsforvaltningen.

Har I ikke mulighed for at anmelde faderskabet digitalt, kan I kontakte Kirkernes Hus.

Navngivning

Barnet skal navngives inden det fylder et halvt år.

Navngivning kan ske i forbindelse med dåb. Ellers skal navngivningen ske ved digital ansøgning med NemID på www.borger.dk.

Har I ikke mulighed for at navngive digitalt, kan I kontakte Kirkernes Hus. Se kontaktinformationer i højre spalte.

www.familiestyrelsen.dk findes lister over godkendte pige- og drengenavne samt en liste med frie efternavne. Kirkernes Hus vejleder gerne om hvilke navne der må anvendes.

Kontaktinformation til Kirkernes Hus

Marianne Steen og Gitte Hansen

Mail mans@km.dk og gih@km.dk
Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger
så klik her for at sende en sikker mail.

Tlf.: 76 20 39 39
Adresse: Christiansvej 6, 7000 Fredericia
Kontorets åbningstider:  Mandag - torsdag kl. 9-15, samt fredag kl. 9-14.