Menighedsråd ved Sct. Michaelis Kirke


Ruth Fibiger-Olesen
Formand

Mob: 20 66 10 61
E-mail: rf@sct-michaelis.dk

 


Anette Ingemansen
Næstformand

Mob: 26 30 64 08
Mail: ai@sct-michaelis.dk

 

Kenny Bruun Olsen
Kirkeværge

Mob: 25 47 04 97
Mail: ko@sct-michaelis.dk


P
er Nielsen
Personale kontaktperson

Mob: 51 90 16 38
Mail: hr@sct-michaelis.dk

 

Stig Lilleøre
Kasserer

Mob: 23 21 21 11
Mail: kasserer@sct-michaelis.dk


Johannes Lund Nielsen
Sekretær

Mob: 20 29 31 78
Mail: jn@sct-michaelis.dk

 

Ole Steen
Menigt medlem

Mob: 51 38 78 16
Mail: os@sct-michaelis.dk

Bjarne Gertz Olsen
Menigt medlem

Mob: 23 11 83 45
Mail: bo@sct-michaelis.dk

Steffen Bader
Menigt medlem

Mob: 23 37 63 62
Mail: sb@sct-michaelis.dk


Malene Thams Steffensen
Daglig leder/Medarbejderrepræsentant

Mob: 51 41 64 13
Mail: malene@sct-michaelis.dk

 

Kristoffer Simonsen
Sogne- og garnisonspræst

Mob: 26 50 79 41
Mail: ks@sct-michaelis.dk

Thomas Kofoed Nedergaard
Sogne- og migrantpræst

Mob: 50 48 47 86
Mail: thomas@sct-michaelis.dk

   Menighedsrådsmøder

Tryk her og følg kirken på facebook