Sognebåndsløsning

Ethvert medlem af folkekirken er velkommen til at løse sognebånd til den sognepræst, de ønsker.

En sognebåndsløsning medfører:

- En formel tilknytning og dermed også en formel ret til kirkelig betjening af den pågældende præst.

- En personlig tilknytning til en specifik præst.

- Ved sognebåndsløsning skal man aktivt tilkendegive, hvis man ønsker at flytte sin valgret fra sit bopælssogn til sognebåndsløsersognet.

Rent praktisk er der 3 måder at løse sognebånd på:

1. Kontakt den pågældende præst med oplysning om CPR-nummer og ønske om valgret. Vær dog opmærksom på, at vi fraråder at sende oplysninger om CPR i mail.

2. Benyt en af disse GDPR-sikrede tilmeldingsformular:
- Klik på denne formular for at skifte sognebånd til Thomas K. Nedergaard.
- Klik på denne formular for at skifte sognebånd til Kristoffer Simonsen.

3. Download og udfyld denne blanket, som efterfølgende skal afleveres til den præst, hvortil I ønsker at løse sognebånd.

   De næste begivenheder