Erik Hermand Christensen (1934-1953)

Erik Hermand Christensen (1934-1953)

Baggrund
Født 24. februar 1886 i København. Søn af dekoratør i København Erik Morten Christensen og hustru Anne Marie Dagmar Hermansen.
Student Østersøgades Gymnasium, København 1906.
Cand.theol. 1913 med karakteren laud (rosværdig, udmærket præstation).

Embeder m.v.
- Forbundssekretær i FDF, København, 1913-1916.
- KFUM-sekretær i krigsfangelejrene i Sibirien 1916-1919.
- Forbundssekretær i FDF, København, 1919-1924.
- Residerende kapellan i Fredericia Sct. Michaelis-Erritsø 27. maj 1925.
- Sognepræst sammesteds 1. juni 1934.
- Orlov 1940-1944, hvor han var leder af KFUM's krigsfangehjælp i Tyskland.

Ordener og udmærkelsestegn
- Ridder af Dannebrogsordenen 21. juli 1948.
- Dansk Røde Kors' Mindetegn for dansk Krigsfangehjælp 1914-19.
- Dansk Røde Kors' Mindetegn for Krigshjælpearbejde 1939-45.
- Norsk Røde Kors' Mindemedalje. Pavestolens Fortjenstkors, 1. grad. Tysk Røde Kors' Ærestegn, 2. & 3. klasse.
- Bestyrelsesformand ved Fredericia Døtreskole, Øster Voldgade.

Afsked 1953 i en alder af 67 år.

Ægteskab
Gift 26. juni 1944 med lærer Olga Eline Lauridsen (kaldet 'Laus'), født 20. marts 1890 i Vejstrup, død 18. juli 1977 i Fredericia, begravet 22. juli på Sct. Michaelis Kirkegård.
Ægteskabet var barnløst.

Erik Herman Christensens død
Død 12. februar 1963, begravet 16. februar på Sct. Michaelis Kirkegård.
 

Nekrolog:
I Fredericia Dagblads nekrolog 12. februar 1963 står bl.a.:
".. under første verdenskrig virkede Erik Christensen som KFUM-sekretær ved krigsfangelejrene i Sibirien. Under den anden verdenskrig var der atter bud efter ham til krigsfangearbejdet, denne gang i Tyskland. Forholdene var ulige vanskeligere end i 14-18, og arbejdet i fangelejrene undgik ikke at sætte sit præg på den i øvrigt raske og stoute mand...
[I Fredericia] faldt pastor Erik Christensen fra første færd til blandt menighedens medlemmer, både i byen og i oplandet. Han talte med hjertet til hjertet, og der blev altid lyttet, når han stod på prædikestolen. Han var en varmhjertet forkynder. Hertil kom, at han med sit lyse livssyn og friske væremåde ikke kunne undgå at præge sine omgivelser og de mennesker, han kom i berøring med i det vidtforgrenede arbejde, han var med i.  Der blev også tid til litterære sysler, både som oversætter og som forfatter. Han skrev således "Vort eneste Håb", og senere udkom en prædikensamling omfattende gamle prædikener, som han havde holdt i Sct. Michaelis og Erritsø Kirker”
Han overleves af sin hustru og flere søskende, hvoraf en søster, Anna Omega Christensen, bor i præstehjemmet ”Møllebo” i Falstersgade 24.

Udgivelser:
Vort eneste håb. Jesus - Guds Søn, Vor Herre (prædikensamling).
En dagbog fra Tysklandsopholdet 15. juli-31. august 1940. Opbevares på Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn. (2002/122).
Oversat Studert Kennedys: Tanker om Gud og Bøn i en Skyttegrav, 1936.

Kilder:
Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn.
Fredericia Dagblads arkiv.
www.fredericiashistorie.dk (Erik F. Rønnebech).

   Garnisons tjenester

   Kurser og foredrag