Oberstløjtnant Andreas Carl Pilegaard Jessen

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberstløjtnant Andreas Carl Pilegaard Jessen
* 14. januar 1847
† 17. juli 1933

Baggrund
Andreas Carl Pilegaard Jessen blev født den 14. januar 1847 i Maribo som søn af kateket Hans Medor Laurits Jessen (*21. september 1813 †16. januar 1876) og Egertha Marie Rauch (*20. oktober 1823. †14. december 1893).

Ægteskab
15. august 1884 gift med Annette Charlotte Eleonora Charlotte Mourier-Petersen (*5. august 1884. †1919), der stammede fra Holbækgård i Rougsø Herred ved Randers.

Børn
Mary Augusta Egertha Pilegaard Jessen (*født 7. maj 1885 †28. februar 1913).
Jes Andreas Pilegaard Jessen (*28. juli 1886 †31. januar 1977).
Jonna Charlotte Pilegaard Jessen (*4. august 1894 †?).

Karriere
Undervist af sin far indtil sit 12. år.
1865 student fra Nykøbing Katedralskole.
1867 eksamen i Philosofi efter en langvarig sygdom (tyfus).
1867 indtrådt i Akademisk Skyttekorps, hvor han var sammen med Georg Brandes og som Jessen siden udtalte: ”Han havde opnået universitetets guldmedalje, men hans anlæg for det militære var ikke store”.
12. juni 1867 til uddannelse som menig ved 17. Bataillon på ved Landkadetakademiet.
1. maj 1868 elev på Officersskolen med rang af sekondløjtnant.
Officersskolen lå oprindelig i Fredericiagade, men flyttede til Frederiksberg Slot, hvor den stadig har til huse under navnet: ”Hærens Officersskole”.
1870 udnævnt til premierløjtnant og tjeneste ved 9. Bataillon i Aalborg.
1876 tjeneste ved 2. Bataillon, men efter kort tid ansat ved Generalstaben som adjudant for chefen, general Fog.
1885 kompagnichef ved 9. Bataillon i Aalborg.
1889 stabschef hos oberst Zahlmann, 1. Jydske Brigade.
1894 udnævnt til oberstløjtnant og chef for 12. Bataillon .

Jessens egne udtalelser om sin tid i Fredericia:
”I Fredericia var det så, at man levede for sin tjeneste, og det var et fortrinligt underofficerskorps. Mandskabets beskaffenhed var udmærket: solidt, lærevilligt og nemt at behandle. Anledningen til at anvende straf var en sjældenhed; jeg havde i 1897 i de 6 måneders rekrutskole ikke nogen sinde brug for auditøren…
Min cheftid ved 12. Bataillon varede til 1901, da jeg efter ønske blev forsat til København som chef for 17. Bataillon. Afskediges med 60-årsalderen 1907…
Jeg kan dog ikke undlade at omtale den årligt tilbagevendende fest den 6. juli. Dagen for det glorværdige udfald fra Fredericia i 1849. Festen har været afholdt i en årrække og stadig efter de traditionelle former: Fra Rådhuspladen til de faldnes grave efter tonerne af en sørgemarch, tale her udfor Bissens mindesmærke, holdt af sognepræsten; i marchtempo til andre mindesmærker efter melodien ”I Natten klam og kold” med taler ved Landsoldaten og Bülows statue, af en af medlemmerne i festkomiteen og en af garnisonens stabsofficerer. Samtlige mindesmærker var dagen forud blevet rigt blomstersmykkede af byens borgere. Senere på dagen fest i den nærliggende Fuglsang Skov med taler og sang og anden forlystelse. Stemningen ved bordet var altid smuk og højtideligt; der mødte i reglen en del sønderjyder, anonymt af hensyn til de tyske myndigheder. Deres indlæg i talerne var altid gribende, de talte med en følelse, en varme og en national længsel efter befrielse, som gjorde et uudsletteligt indtryk. Jeg erindrer, at en pur ung, men i høj grad veltalende sønderjyde rørte tilhørerne således at mangt et øje blev fugtigt”.

Tillidshverv/-poster
Sekretær i Røde Kors i Danmark, hvor, generalløjtnant Johannes Zeuthen Schroll var formand.
Bestyrelsesmedlem i Alliance Francaise.
Formand for Kongens Livjægerkorps.
Decisor i foreningen De danske Forsvarsbrødre i København.
Revisor i Kjøbenhavns Telefonselskab.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
Dannebrogsmand.

Død
Oberstløjtnant Andreas Carl Pilegaard Jessen døde 17. juli 1933.