Major Jørgen Hoppe

* 24. februar 1919      † 26. juni 1981

Baggrund
Jørgen Hoppe er født 24. februar 1919 i København som søn og enebarn af sparekasserevisor Ove Hoppe (*1887) og hustru Clara Hartvig (*1891).

Ægteskab
Ægteskab indgået med Dina (*17. oktober 1920 †22. november 1994).

Børn
Ægteparret fik to døtre, begge født i Fredericia.
Vibeke *9. marts 1949. Gift med Henrik Østergaard, Århus.
Kirsten *28. december 1956. Gift med Niels Kobborg, Fredericia.

Karriere
1935 tjeneste ved Kongens Livjægerkorps.
Tog herefter handelseksamen og blev reserveofficer. Under krigen arbejdede han på Geodætisk Institut og i Statens Civile Luftværn. Han var også aktiv modstandsmand.
Efter krigen gennemgik han Hærens Officersskole og blev linjeofficer i hæren, hvor han bl.a. gjorde tjeneste ved 1. Jydske Brigades Stabskompagni i Fredericia. Tjeneste ved Den danske Brigade i Tyskland.
Næstkommanderende ved NATO depotet i Holstebro fra 1964-1970, hvor han som 52-årig blev pensioneret og indtrådte i nummer af reserven.

Med i verdens første FN enhed
Hoppe var kompagnichef (kompagni Hoppe), opkaldt efter ham, ved den første FN enhed i verden, der udsendtes herfra Fredericia i november 1956 under kontingentchef oberstløjtnant (senere oberst) Carl Engholm og med kaptajn Stubbe-Teglbjerg som adjudant. Som næstkommanderende havde Hoppe premiereløjtnant (senere major) Axel Boisen. En anden kendt personlighed, der deltog i styrken, var værnepligtig sergent Per B. Krogh, der var næstkommandrende i løjtnant af reserven B. Nielsens 1. Deling. Per B. Krogh blev senere oberst og chef for Jyske Dragonregiment i Holstebro og er i dag bosat i Egeskov som pensioneret oberst.

En anden menig soldat, som også deltog i styrken, var senere by- og amtsrådsmedlem Benny Lauridsen.

Så først sin datter, Kirsten, da hun var 4 måneder gammel
Ved udsendelsen var Hoppes hustru, Dina, gravid med Kirsten, der blev født 28. december og som han først så i april 1957, da han vendte hjem.

Oberst Per B. Krogh, der var værnepligtig sergent i kompagni Hoppe udtaler om sin kompagnichef:

"Kompagnichefen var for os værnepligtige en ”fjern” person, som vi så til parader eller andre officielle lejligheder. Kompagniets daglige leder var kompagniets næstkommanderende, premierløjtnant Bojsen.
Mit indtryk var, at meget af Hoppes virke var ”det udadvendte”. Møder/samtaler med bataljonschefen, oberstløjtnant Engholm, nabo enheder og ægyptiske myndigheder.
Indad til så vi ham som chefen, der uddelte ”ris og ros” både til kompagniet som helhed og til syndere og helte, som havde fortjent det pågældende. Han var kendt for at være streng men retfærdig.
Personligt havde jeg en god oplevelse sammen med Hoppe. Chefen skulle på en rekognoscerings tur ud gennem Sinai ad vejen fra Suez gennem Mitla passet til el Naq (cirka halvvejs mellem Kanalen og Akaba Bugten). Da der altid, når man skulle ud i Sinai, skulle være mindst to køretøjer, fik jeg ordre til, i en Jeep med kører, at følge chefen. Vi overnattede et sted på vejen, og det var en enestående oplevelse at sidde omkring et lejrbål og inden sengetid, sidde og røre i en kop for at frembringe en æggesnaps (med rom).
En anden tildragelse, som kendetegnede Hoppe, var morgenløbet. Bojsen var sportsmand, og kompagniet kunne man egentlig godt kalde godt sportstrænet. Dagen begyndte med et morgenløb klokken 7 inden morgenmaden. Løbe ruten gik i Tessa lejren forbi chefens telt, men måtte lægges om, da chefen havde frabedt sig at blive vækket inden morgenmad af et trampende og prustende kompagni.
Senere i mit militære liv har jeg oberst Engholms ord for, at COY HOPPE nok fik de mest spændende og krævende opgaver på grund af den disciplin og ansvarlighed, som kompagniet besad".

Politisk karriere
I Fredericia kom Hoppe i konservativ vælgerforening og i 1978 blev han valgt ind i Fredericia Byråd.
Hoppe var en vellidt og respekteret politiker, der via sin korte, klare og præcise udtryksform hurtigt kunne påkalde sig sine tilhøreres opmærksomhed og vinde gehør for sine ideer.
Han var vurderingsmand og med i Forsvarsbrødrene og Hjemmeværnet, der nød godt af hans militære erfaring.
28. februar 1979 udtræder major Jørgen Hoppe som 60-årig af nummer af reserven.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
FN medalje.
Hædertegnet for god tjeneste ved Hæren. 

Død
Jørgen Hoppe døde 26. juni 1981 og er begravet på Sct. Michaelis kirkegård.

Af Ole Dyrn
Oberstløjtnant, historisk konsulent.