Peter Østergaard Jacobsen (2002 - 2015)

Peter Østergaard Jacobsen (2002 - 2015)

Født 15. oktober 1971 i Silkeborg.
Forældre: Sognepræst ved Mariehøj Kirke i Silkeborg Frank Jacobsen (f. 1931) og Inger Søndergaard Christensen (f. 1936).
Gift 20. maj 1995 i Aabyhøj med sygeplejerske Marianne Østergaard, født 19. august 1971 i Århus.

Børn
1) Andreas Østergaard Jacobsen, født 1998
2) Christian Østergaard Jacobsen, født 2000
3) Benedicte  Østergaard Jacobsen, født 2008
4) David Østergaard Jacobsen, født 2012

Uddannelse
Student Silkeborg Amtsgymnasium 1990;
cand.theol. Århus 1998.

Sognepræst
- Ordineret 18. december 1998 i Viborg Domkirke. 
- Fra d. 15. december 1998 sognepræst i Skarrild-Karstoft og (50%) sognepræst i Rind.
- pr. 1. marts 2002 (indsat 10. marts) sogne- og garnisonspræst ved Sct. Michaelis Kirke.
- Fra december 2015 sognepræst i Sankt Hans Kirke, Odense.

Teologisk fokus
Peter Ø. Jacobsen satte en ære i på én gang at være folkelig i sprog og stil samt teologisk velfunderet. Formidlingen af Evangeliets kerne stod i højsædet. Rødderne var plantet i et evangelisk luthersk syn på Kristus som Bibelens røde tråd, og i formidlingen lagde han vægt på at tage afsæt i nutidsmenneskets erfaringer. Sigtet var at gøre forkyndelsen til mere end undervisning, men til en form for sjælesorg – at tale til både hjerne og hjerte, gerne med humoren som naturlig følgesvend.

Peter Ø. Jacobsen var drivkraft i menighedsrådets formuleringer af kirkens vision og stod bag flere tiltag, der havde til opgave at lade det kristne budskab leve videre i de kommende generationer. Heriblandt voksenkurser i kristendom, fællesskabsaftner, rytmiske gudstjenester og børnekirke parallelt med hele højmessen under sloganet: ”Børn laver kirke for børn”. Her var hustruen Marianne Ø. Jacobsen en afgørende drivkraft i alle årene.

Mod slutningen af hans embedsperiode var han blandt initiativtagerne til den gennemgribende renovering af Sct. Michaelis Kirke og havde endvidere tanker om nogle kunstneriske udtryk, som ikke i første omgang fik de nødvendige midler.

Garnisonen
Peter Ø. Jacobsen fungerede som sogne- og garnisonspræst i en periode, hvor det danske forsvar var aktivt i internationale missioner i Irak og Afghanistan. Det prægede hans engagement over for garnisonens ansatte i officersforeningen, som samtalepartner, underviser i etik, i udfyldelsen af skriftet ”min sidste vilje” og en hjemtagelse og efterfølgende bisættelse af en ung mand, som mistede livet i Irak.

Peter Ø. Jacobsen samarbejde med KFUM’s soldaterhjem blandt andet i forbindelse med øvelser i felten og andagter på soldaterhjemmet.

I 2003 forfattede han teksten (og senere melodien) til Gabrielhymnen, som stadig synges hvert år i forbindelse med garnisonens julegudstjenester, til Telegrafregimentets fødselsdagskoncert samt til Gabrielselskabets årlige sammenkomst på Gabrieldagen den 24. marts.

Ud over at deltage ved de traditionsrige gudstjenester i forbindelse med 6. Juli festen, FN dagen 24. Oktober, Flagdagen for de udsendte i international tjeneste 5. september og andre, påbegyndte han en tradition med byrådsgudstjenester i forbindelse med første byrådsmøde i det nye år – en tradition, som varede ti år.

Øvrigt engagement
2005 - 2013 medlem af Israelsmissionens Landsstyre.
2010 - Kursus i Sjælesorg ved Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster
2014 - Kursus i ”High Impact Communications” ved Dale Carnegie Training
2016 og flere følgende år: Facilitator ved ledelseskonferencen Global Leadership Summit i Århus
2018 – Diplom i Ledelse fra Ledelsesakademiet, University Collage Lillebælt

Medforfatter til:
- Andagtsbogen ”GODISNOWHERE”, Lohse Forlag 2007.
- ”Haderslevartiklerne 2007”, Haderslev Stift 2007.
- Prædikensamlingen ”Noget på hjerte”, Lohse Forlag 2015.

   Garnisons tjenester

   Børnekirken