Johan Nielsen Rathenburg (1714-1718)

Johan Nielsen Rathenburg (1714-1718)

Baggrund
Født 12. juni 1688 i Tinglev, Tønder Amt. Søn af sognepræst til Tinglev Niels Johannes Rathenburg og hustru Christina Clausdatter Caspergaard.

Uddannelse
- Student Tønder 7. maj 1709.
- Immatrikuleret ved Københavns Universitet 7. juni 1714.
- Cand.theol. 11. juni 1714 med karakteren non contemnendus (som ikke bør foragtes), historisk tredjekarakter ved embedseksamen.

Embeder
Residerende kapellan i Fredericia Sct. Michaelis-Erritsø Sogne 9. juli 1714.

Gift
Gift 27. juni 1715 i Fredericia Sct. Michaelis Kirke med forgængerens enke, Sophia Elisabeth Johansdatter Monrad.

Død
Johan Nielsen Rathenburg døde 11. november 1718 i Fredericia i en alder af kun 30 år.

Børn
1 søn kendt:
Jørgen Albrecht Johansen Rathenburg, født 21. august 1716 i Fredericia, død 13. juli 1787 i Lyderslev. Magister og sognepræst, 1752-1787 til Lyderslev-Frøslev, Præstø Amt.

   Spaghettigudstjenester