Urmager Mathias Joseph Albert Spetzler

*30. juli 1841 †16. marts 1916

Baggrund
Mörch slægten

Mathias Joseph Albert Spetzler blev født den 30. juli 1841 i Fredericia som søn af barber Johann Joseph Spetzler (1799-1855) og Maria Chatarine Mörch (*22. marts 1803 †16. januar 1858).

I 1798 kom slægten til Fredericia. Det var Johannes Jacob Mörch (*30. maj1761 †7. februar 1820), der indvandrede fra Schwarzwald. Det skete med en lidt dramatisk historie, hvor hans skib angiveligt strandede ved Skanseodden, da han var på vej mod Norge. Han blev reddet ind til Fredericia og overtalt til, at slå sig ned som urmager (man manglede angiveligt en sådan). En anden historie siger at det var den romersk katolske menighed i Fredericia, der havde sendt bud efter urmageren fra Schwartzwald.

Efter Johannes Mörchs død, blev forretningen drevet videre af hans hustru, Susanna Christine Hammers (*22. september 1776 i Eutin Holsten †16. januar 1858 i Fredericia og derefter deres søn, Johannes Mörch (1789-1877).

Spetzler slægten
Johannes Jacob Mørch og Susanna Christina Hammers fik udover Johannes 6 børn, heriblandt Maria Chatarina Mörch, der blev gift med Johan Joseph Spetzler (*9. august 1799 - †23. april 1855), der blev dansk statsborger i 1829 og som førte navnet Spetzler ind i familien, som afløser for Mörch.

Parret fik i alt 7 børn, heriblandt Mathias Joseph Albert Spetzler, der overtog forretningen efter Johannes Mörchs død i 1877.

Religiøst tilhørsforhold
Begge familierne var romersk katolske og nød godt af fristaden Fredericias religionsfrihed.

Johan Albert Spetzler
Uddannelse/karriere

1860 urmagersvend
1868-1869 ophold i Wien og München (På valsen, som det hed dengang)
1870 overtager urmagerforretningen
1905 overtager sønnen, Alois, forretningen.

Andre beskæftigelser
Underviste i en lang årrække i geometrisk tegning på Teknisk Skole i Fredericia.
Havde sæde i Håndværkerforeningens bestyrelse i 12 år.
I tiden op til sin død forberedte han sig på et foredrag om urets historie og udvikling fra dets ældste til dets nyeste former. Et foredrag han skulle holde på Teknologisk Institut i København, og han havde konstrueret apparater der skulle illustrere foredraget. Han nåede ikke at holde foredraget, men det findes gengivet i Dansk Uhrmagertidende, juli 1916.

Gift
Indgik ægteskab den 8. maj 1878 i den romerskkatolske kirke, Sankt Ansgars Kirke, i København med Maria Thekla Wilhelmine Albertine Corty (* 1880. † 20. september 1938.) Det er her navnet Corty tilføres familienavnet, der herefter er Corty Spetzler.

Børn
1. Alois Maria Herman Joseph Spetzler (1879-1946). Sølvsmed og urmager.  Gift 1905 med Marie Erlewein.
2. Wilhelm Spetzler (1881-1945). Gift 1925 med Fanny Ulriksen.
3. Bernhard Spetzler (1883-1971). Gift 1908 med Anna Klumpp.
4. Ansgar Franciskus Mathias Spetzler (*19. oktober 1885. Begravet 14. december 1937). Ugift.
5. Maria Spetzler 1888-1957). Ugift.
6. Martha Spetzler (1890-1976). Gift 1911 med Hermann Petersen.
7. Elizabeth Spetzler (1882-1867). Gift 1917 med Franz Hansen.
8. Lucia Johanne Josepha Corty Spetzler ((*13. december 1894. Begravet 14. december 1993). Ugift.

Alois Maria Herman Joseph Spetzler og Marie Erlewein fik børnene:
1. Asger Spetzler (1906-1990) Urmager og optiker. Gift 1940 med Bodil Fink.
2. Angela Spetzler (1908-1938). Gift 1933 med Alfred Kongshøj.

Asger Spetzler og Bodil Fink fik 2 sønner:
1. Cand. merc. Erik Corty Spetzler. *1945.
2. Optiker/optometrist Jørgen Corty Spetzler *1950.

Jørgen Corty Spetzler overtog som den første faguddannede optiker/optometrist i familien forretningen, Gothersgade 2,  fra sin far, Asger, i 1973. I dag er forretningen udelukkende en optiker (Nyt Syn), men har i mere end 200 år herudover også forsynet Fredericias borgere med sølv- og guldvarer. Jørgens sønner har valgt anden karriere og han har derfor afhændet familieforetagendet, og en saga er snart slut.

Død
Mathias Joseph Albert Spetzler dør den 16. marts 1916 og er begravet i familiegravstedet på Sct. Michaelis kirkegård lige til højre ved indgangen til kirkegården fra Norgesgade.

Efterskrift
Hans efterskrift beskriver ham som en pålidelig katolik med stor interesse for det kirkelige liv, således var han i en årrække medlem af forstanderskabet for Sct. Knuds kirke i Fredericia.

R.I.P.
Min elskede Mand, vor kære Fader.
Urmager
M. Spetzler,
Hensov i Dag blidt og roligt.
Fredericia d. 16. Marts 1916.
Paa Børns, Svigerbørns
og egne Vegne
Maria Spetzler
f. Corty 
Begravelsen foregaar Onsdag
d.22.ds. Kl. 12, fra
St. Knuds Kirke

Gravstenen var oprindelig placeret i den katolske afdeling på Sct. Michaelis kirkegård, der havde udlånt gravplads til Sct. Knuds kirke, der ikke råder over en sådan.

Familiegravstedets indeholder

    • Mathias Joseph Albert Spetzler (*30. juli 1841 †16. marts 1916)
    • Maria Thekla Wilhelmine Albertine Corty (* 31. januar 1851. † 20. september 1938).
    • Ansgar Franciskus Mathias Spetzler (*19. oktober 1885. Begravet 14. december 1937).
    • Lucia Johanne Josepha Corty Spetzler (*13. december 1894. Begravet 14. december 1993).
    • Marie Cecilie Christiane Gerhardine Spetzler (*5. juni 1888. Begravet 21. april 1962).

Kilder
Cand.merc. Erik Corty Spetzler
Optiker Jørgen Corty Spetzler
Fredericia Dagblads arkiv

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent