John Peter Christian Wernberg-Møller (1901-1908)

John Peter Christian Wernberg-Møller (1901-1908)

Baggrund
Født 13. juni 1875 i København. Søn af grosserer Julius Andreas Møller og hustru Maria Dorthea Wernberg.

Uddannelse
Student Borgerdydsskolen på Christianshavn 1892.
Cand.theol. 18971 med karakteren laud (rosværdig, udmærket præstation).

Stillinger/embeder
- Vikar ved Københavns Kommuneskoler.
- Lærer ved Birkerød Latinskole 1897.
- Ordineret kateket i Fredericia Sct. Michaelis Sogn 24. juni 1901.
- Sognepræst i Borbjerg, Ringkøbing Amt, 9. januar 1908.
- Residerende kapellan ved Randers Sct. Mortens Kirke og sognepræst i Vorup 20. september 1916.
- Sognepræst i Kerteminde 6. januar 1922.

Gift
Første ægteskab
12, juli 1899 med Bertha Marie Charlotte Bach, født 8. januar 1877 i Grenaa, Forældre: Grosserer i København Nils Peter Bach og hustru Anna Wiche.

Andet ægteskab
22. april 1913 med Elisabeth Heiberg, født 6. august 1880 i Ringkøbing, død 25. oktober 1952. Forældre: Apoteker Heiberg og hustru.

Børn
1) Betty Marie Heiberg Wernberg-Møller, født 15. marts 1917 i Randers. Gift 19. oktober 1937 med Richard Poul Andersen Kristiansen (født 1904), sognepræst, fra 1934 i Rold-Vebbestrup, Aalborg Amt.
2) Preben Christian Heiberg Wernberg-Møller, født 15. februar 1923 i Kerteminde. Cand. theol. 19481 med karakteren egregie (udmærket, fremragende)
Lektor i semitisk filologi ved St. Peter's College, Oxford, England.

Øvrig slægt
Niels August Wernberg (1814-1865), broder til John Wernberg-Møllers morfader, var sognepræst, 1857-1865 i Vildbjerg-Nøvling, Ringkøbing Amt.

Wernberg-Møller og provst Frederik Zeuthen (link).
I 1901 kom John Wernberg-Møller fra Birkerød højere skole til Fredericia for at blive kateket hos Indre Missions formand, provst Frederik Zeuthen. To modsætninger har de været af sind. For mens provst Zeuthen var noget tung af væsen, havde Wernberg-Møller et lyst sind, hvilket han bevarede altid, også i sine sidste af sygdom så prægede år.

Det viste sig imidlertid, at disse to mænd fik et ganske fortrinligt samarbejde, der blev til et venskab for livet.

En meget flittig præst
Wernberg-Møller var en arbejdsom og levende præst, der var meget flittig til husbesøg. Da han f.eks. i 1908 kom til Borbjerg-Hogager pastorat, besøgte han i løbet af et år alle pastoratets husstande. Her stod han i otte år i et rigt menighedsliv både for unge og ældre.

I sit næste embede som residerende kapellan ved Sct. Peders Kirke i Randers og samtidig sognepræst i Vorup formåede han ved sine levende prædikener, sine husbesøg og sit storslåede sind at få alle befolkningslag i tale, så Vorup Kirke blev for lille til menigheden der.

Helbredet svigter
Men her sled han sig op i det overmægtige arbejde. Efter nogle gode år i Kerteminde begyndte sygdommen (vi ved ikke hvad det var for en sygdom) at mærke ham i halvtredsårsalderen.
De steder, hvor Wernberg-Møller virkede, efterlod han sig mindet om et kærligt menneske, der var grebet af at være i Guds tjeneste såvel på prædikestol som ved sygeseng, og det var ham en stor glæde, at han var blevet betroet at gå til mennesker med Guds ord.

Død
24. juli 1935.

   Gudstjenester