Generalmajor Carl Johan Christian von Bessel

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Generalmajor Carl Johan Christian von Bessel
* 23. maj 1716
† 29. juli 1789

Carl Johan Christian von Bessel blev født den 23. maj 1716 i Mecklenborg.
Startede i den danske hær som kornet ved Den kongelige Livgarde. Vi ved stort set intet om hans karriere udover at han avancerede støt op gennem graderne og endte med graden generalmajor.
1780 kommandant på Kronborg i perioden 6. december 1780 – 4. august 1788.
1772-1789 tillige chef for Norske Livregiment til Fods med garnison i København.

Død
Generalmajor Carl Johan Christian von Bessel dør I 1789. Der er angivet forskellige dødsår. F.eks. er flg. skrevet om hans begravelse.
”Sogne- og garnisonspræsten i Helsingør, Andreas Wöldike, prædikede i 1787 ved generalmajor og kommandant på Kronborg … Hans karriereforløb var ifølge Wöldike et smukt og efterfølgelsesværdigt eksempel på, at man ”uden at krybe og betræde Snig-Veje … (kunne) hæve sig fra det ringeste trin til et af de meest ophøiede

Her er der dog tale om flere fejl: Bessel døde ikke i 1787 og han var ikke kommandant på Kronborg, da han døde.