Oberst Carl Theodor Lind-Hansen

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Oberst Carl Theodor Lind-Hansen
* 14.januar 1863
† 10. september 1925

Bemærkninger
Oberst Carl Theodor Lind-Hansen er vanskelig at få oplysninger på, da han mange steder kun beskrives Lind Hansen. Andre steder Lind-Hansen. Hans fulde navn er Carl Theodor Lind-Hansen. I forsvaret benyttes altid initialer foran efternavnet, så reelt skulle han efter gradbetegnelsen benævnes C.T. Lind-Hansen. Det oftest benyttede navn er oberst Lind-Hansen (med og uden bindestreg).
At det er den rigtige Lind-Hansen, der er nævnt her, er der dog ikke tvivl om. Men med alle de muligheder med navne vil det føre for vidt i denne sammenhæng at bruge mere tid på hans dybere baggrund, forældre, uddannelse, karriere m.v.

Karriere
1909 kaptajn
1910-1914 oberstløjtnant og chef for 2. Bataljon.
1915 -1925 regimentschef ved Dragonregimentet i Randers.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
Kommandør af Dannebrogordenen.
Dannebrogsmand.

Død
Oberst Carl Theodor Lind-Hansen dør den 10. september 1925, tilsyneladende 3 år før sin pensionering.