Generalmajor Frederik af Anhalt-Bernburg

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Generalmajor Frederik af Anhalt-Bernburg
* 15. august 1735
† 9. april 1796

Baggrund
Frederik Albrecht blev født den 15. august 1735 i Bernburg, Anhalt som søn af fyrst Victor 2. Frederik af Anhalt-Bernburg og markgrevinde Albertine af Brandenburg-Schwedt.
 

Ægteskab
Indgik ægteskab i 1763 med prinsesse Louise Albertine af Slesvig-Holsten (†2. marts 1769), datter af hertug Frederik Carl af Plön.

Børn
Alexius Frederik Christian, der efterfulgte faderen som fyrste af Anhalt-Bernburg.
Pauline af Anhalt-Bernburg. Gift med fyrst Leopold 1. af Lippe.

Karriere
Gennemførte i sin ungdom lange rejser og trådte i preussisk krigstjeneste.
1761 indtrådte i dansk krigstjeneste og som generalmajor og blev chef for Kongens Regiment (angives i flere kilder fejlagtigt som Prins Frederiks Regiment og Kongens Livregiment).
1764 chef for det dansk, holstensk og norske sammenlagte artillerikorps.
1765 udtrådt af dansk krigstjeneste og overtog ved faderens død regeringen i Anhalt-Bernburg.

Død
Generalmajor Frederik af Anhalt-Bernburg dør 9. april 1796, Ballenstedt, Tyskland.
Begravet: Bernburg Slotskirke.