Johan Andreas Conrad Christen Olsen Schrøder (1886 - 1894)

Johan Andreas Conrad Christen Olsen Schrøder (1886 - 1894)

Baggrund
Født 15. august 1854 i Gammerød, Borup Sogn, Københavns Amt.
Forældre: Lærer i Daastrup, Københavns Amt, Johan Ferdinand Carl Schrøder og hustru Vilhelmine Harreschou.

Uddannelse
- Cand. theol. 1862 med karakteren haud (ikke urosværdig. 2. eksamenskarakter).
- Elev på Askov Højskole.
- Lærereksamen 1874.

Stillinger/embeder
- Lærer i Dragør og Roskilde. Student privat 1881.Lærer ved Haderslev Læreres Skole i København.
- Ordineret kateket i Fredericia Sct. Michaelis Sogn 8. september 1886 - 1894.
- Sognepræst i Mariager 21. september 1893. Indtil sin afsked d. 25. september 1921.

Gift
Første ægteskab: 30. oktober 1889 i Fredericia med Anna Lovine Bloch, født 31. januar 1856 i Fredericia, død 28. august 1917. Forældre: Tekstilfabrikant Peter Henrich Lassen Bloch (1822-1896) og hustru Anna Christine Hundewadt.

Andet ægteskab (efter første hustrus død): 1919 med Laura Møller, født 28. januar 1878 i Glenstrup Sogn, Randers Amt, død 8. november 1952. Forældre: Gårdejer Jens Peder Niels Møller og hustru Hedevig Sørensen.

Modstander af Missionshuset
Vores lokalhistoriker Kamma Varming skrev i "Vand og By" (1989):

I Fredericia stillede Schrøder sig i 1889 i absolut modsætning til pastor Gøtzsche, da han i en avispolemik advarede publikum mod at støtte den påtænkte opførelse af et missionshus i Fredericia. Han var i det hele taget en flittig og skarp avisdebattør, "afholdt af en del og næsten hadet af andre".

En stout løjtnant med et iltert temperament
Pastor Schrøder er vel den præst, der lever mest i folkemunde i Mariager. Stor af vækst (tidligere løjtnant i Livgarden), blodrig, af et stærkt temperament, der let kom til udbrud og let bragte ham i klammeri med folk.

Men tillige af et ejegodt gemyt, så han hurtigt fortrød sin hidsighed og prøvede at gøre det godt igen.

Der var især en lille klike, der irriterede ham over al måde: Det var en radikal (brandesiansk) klike, der bevidst spillede på hans svagheder og drillede ham efter evne. Det førte til ret voldsomme sammenstød og drabelige avisfejder, der flere gange resulterede i klager over Schrøder til de kirkelige myndigheder med krav om at få ham afsat.

En flittig præst
Schrøder var en flittig præst. Han havde søndagsskole i præstegården, sykreds for unge piger, bibellæsninger rundt om i landsognet, og han var meget flittig til at gøre husbesøg. Han foretog ofte turene ud i sognet ridende på en lille islandsk hest, og det skal have været et noget komisk syn at se denne granvoksne mand overskrævs på hesten næsten med benene slæbende på jorden.

Schrøder var en god prædikant, ofte original, også ofte noget voldsom, men med en herlig evne til at bruge billeder, der kunne illustrere tankegangen på en letfattelig måde.

Godgørende var han i høj grad og hjalp, hvor han kunne. En dag, hans kone kom ud i spisekammeret, var der som blæst for madvarer; Schrøder havde tømt det for alt spiseligt og var kørt ud til en fattig mand i landsognet med hele herligheden.

Schrøder var meget interesseret i skolerne og aflagde ofte besøg der; han havde jo tidligere selv været lærer. Men lærerne nærmest frygtede hans besøg, da de kendte hans bramfri væsen og undertiden stærke kritik.

Udgivelser
- Vore Fædres Tro I-V (1902-1903) (også udg. som særtryk: De 10 Bud; Jeg tror: Døber dem; Alterets Sakramente; Fadervor).
- Bibelens apokryfe Bøger i Udtog, med Luthers Fortale (1904).
- Flere lejlighedstaler. Vejledning for Besøgende i Mariager Kirke.

Død
26. december 1927.

   De næste begivenheder