H.E. generalløjtnant, kammerherre Otto Christopher von der Osten

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

H.E. generalløjtnant, kammerherre Otto Christopher von der Osten
*6. april 1708
† 5. juli 1773

Baggrund
Otto Christopher von der Osten er født 6. april 1708 i Trondhjem. Søn af oberstløjtnant Otto Friederich von der Osten (* 1659 † 17. februar 1728), kommandant i Trondhjem og hustru Margrethe Vibe, datter af vicestatholder generalløjtnant Johan Vibe.

Ægteskab
1. ægteskab: 1734 med Frederikke Dorothea von Korbitz (*1710 †1750).
2. ægteskab: 1752 med Sophie Amalie Düre (*1704 †1770).
Begge ægteskaber barnløse.

Karriere
1726: Fenrik ved Livgarden til Fods.
1728: Udnævnt til sekondløjtnant.
1733: Udnævnt til premiereløjtnant.
1735: Tjeneste ved Drabantgarden som kaptajn.
1738: Tjeneste ved Grenaderkorpset som major.
1762-1774: Generalmajor og chef for Jydske Geworbene Regiment .
1773: Generalløjtnant og kammerherre.

Øvrige beskæftigelser
Ejer af Mejlgaard i Glæsborg Sogn ved Randers udførte han en kæmpe indsats, ikke mindst i forbindelse med den ødelæggende sandflugt, der til stadighed plagede egnen.

Død
Otto Christopher von der Osten dør 5. juli 1773 i Fredericia.

Slægtens von der Ostens våbenskjold

Epitafium
På korets sydvæg i Sct. Michaelis Kirke over regimentstavlen for Kongens Jydske Fodregiment er indmuret epitafium over H.E. generalløjtnant Otto Christopher von der Osten.