Dødsfald

Det er forbundet med mange følelser, når vi mister en af vor kære. I er altid velkommen til at kontakte en af kirkens præster, hvis I har brug for hjælp eller blot ønsker en fortrolig samtale.

Praktiske informationer
Dødsfald skal altid anmeldes til Kirkernes Hus senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Anmeldelsen sker normalt via bedemanden, men de pårørende kan også  foretage anmeldelsen selv via borger.dk

Hvis afdøde var medlem af Folkekirken aftales kirkelig begravelse eller bisættelse med præsten. Inden begravelsen vil præsten kontakte de pårørende med henblik på en samtale. Denne samtale har dels til formål at planlægge begravelsen og dels at give plads til en samtale om den sorg, der fylder.

Min sidste vilje
Hvis du har særlige ønsker til din egen begravelse, kan du f.eks. bruge dokumentet Min sidste vilje.

Det kan være en hjælp til at sætte et personligt præg på ens egen afsked, og hjælpe ens pårørende i de beslutninger, de skal tage.

For at dokumentet kan gøre gavn til sin tid, er det en god ide at aflevere en kopi til sine nærmeste og lægge en kopi i sine personlige papirer.

Kontaktinformation til Kirkernes Hus

Marianne Steen og Gitte Hansen

Mail mans@km.dk og gih@km.dk
Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger
så klik her for at sende en sikker mail.

Tlf.: 76 20 39 39
Adresse: Christiansvej 6, 7000 Fredericia
Kontorets åbningstider:  Mandag - torsdag kl. 9-15, samt fredag kl. 9-14.