Jens Jensen Bergendal (1764-1787)

Jens Jensen Bergendal (1764-1787)

Født 5. august 1727 i Trinitatis Sogn, søn af sognepræst i Trinitatis og Vejlby Sogne Jens Jensen Bergendal (1684-1750) og hustru Kirstine Lauritsdatter Hylling.

Han blev student i 1743 og såkaldt hører ved Fredericia Latinskole i1746;

Tog teologisk embedseksamen i 1749.
Personel kapellan i Michaelis og Erritsø Sogne 6. november 1756. Han blev residerende kapellan 7. marts 1760 i Michaelis sogn og sognepræst ved kirken 14. december 1764.

Død 6. januar 1787 i Fredericia Michaelis Sogn og begravet 15. januar i Michaelis Kirke under kirkegulvet, "under fruentimmerstolene nr. 6, 7 og 8, tæt ind ved de tillukte stoles mur".

Han var gift med Cathrine Sophie Pedersdatter Clod, født 27. august 1720 i Helsingør, død 13. maj 1792 i Michaelis Sogn og begravet 19. maj. i Michaelis Kirke, ved siden af sin mand. Forældre: Rektor i Helsingør, magister Peder Marcussen Clod og hustru Anna Johansdatter Schrøder.
Ægteskabet var barnløst.
Trods 23 år i embedet er det meget lidt vi ved om pastor Bergendals embedsførelse og indsats for kirken.

Kilder:
 Worms Lexicon over lærde Mænd, 1/99. Nyerups & Krafts Litteraturlexicon, 55.
Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og omegn
www.fredericiashistorie.dk (Erik F. Rønnebech)

   Café Michael