Ib Zachariassen (1925-2014)

Arkitekt M.A.A.


Syd for kirken findes familiegravstedet for familien Zachariassen.

Baggrund
Ib Zachariassen blev født den 5. august 1925 som søn af arkitekt Hans Zachariassen, født 20. august 1900 i Randers, død 1. april 1953 og hustru, Gurli Jacobsen, boende i Riddergade 1A.

Søskende
Helle Zachariassen, gift Abell
Jette Zachariassen, ugift.
Per Zachariassen
Hans Zachariassen

Arkitektvirksomheden
Blev grundlagt af Hans Zachariassen (1837-1952) da han i 1926 overtog Jesper Jespersens arkitektvirksomhed. I 1952 overtog Ib Zachariassen virksomheden.
Virksomheden havde 100 års jubilæum i 2003 og blev i 2005 lukket.

Arbejde
Hans første opgave, da han tiltrådte faderens firma, var et byggeprojekt i Prinsessegade 2, som er naboejendom til Riddergade 1, hvor arkitekt Zachariassen havde til huse i mere end 100 år.
Af hans mange arbejder kan nævnes:  
Arbejdernes Landsbank, Fredericia Handelsskole, Elsam og Dannevirke ved Landsoldatpladsen på hjørnet af Norgesgade og Danmarksgade og Skt. Knuds Kirkes præstegård (opført 1957-1958).

Christianskirken
I 1930'erne voksede boligområderne frem nord for Fredericias volde. Beboerne her hørte egentlig enten til Trinitatis eller Sct. Michaelis kirke inde i byen, men der opstod hurtigt et ønske om en kirke i området. I 1931 blev der opført et kapel ved Nordre Kirkegård, og her blev der fra 1936 regelmæssigt afholdt gudstjenester. Kapellet blev i 1942 derfor indviet til kirke. Den nye kirke var dog snart for lille for den voksende bydel, og i årene 1968-1972 blev der arbejdet på en stor udvidelse af kirken. Arkitekten var i første omgang Johannes Exner og Bodulf Billund, men efter dennes død 1961 overtog Ib Zachariassen arkitektarbejdet. Efter udvidelsen stod færdig var det praktisk talt en helt ny kirke.

Midt i processen, længe efter at Bjørn Nørgaard var gået i gang med sin kunst, opstod der tvivl om, hvorvidt kirken overhovedet kunne holde til værket. Det var et af de få øjeblikke, hvor ildsjælene bag projektet måtte spørge sig selv og hinanden, om det hele egentlig lod sig gøre.

Tvivlen opstod, da Ib Zachariassen tog kontakt efter at have set et indslag om værket i TV. Han fortalte, at de spændbånd af stål, der gemte sig i trækonstruktionen på de over 20 meter høje søjler ikke var uvæsentlige - faktisk var de afgørende for den høje bygning. ”Uden dem kan bygningen knække sammen. Så længe jeg lever, er det min pligt at sige den slags”, udtrykte Ib Zachariassen. ”Ingeniøren bag bygningen (Bodulf Billund) er død, så jeg er sikkert den eneste, der kender til disse spændbånds funktion.”

Stålstøtterne blev bevaret, og Ib Zachariassen mente ikke, at de skæmmede udsmykningen. Bjørn Nørgaard klarede det fint. Man ser det samme i de store mosaikker i de katolske kirker: ”At konstruktionen anes bag værket, uden at det gør noget”, siger han.

Han afsluttede sin karriere med at forestå renovering af firmaets bygning, Riddergade 1.

Kunsten stod hans hjerte nær
Han var meget kunstinteresseret og rejste meget. Han deltog ofte i Arkitektforeningens fagligt betonede arrangementer. Han var en aktiv person i Fredericia Kunstforening og var selv en meget flittig akvarelmaler.

Død
30. juli 2014 efter kort tids sygdom.

Zachariassens familiegravsted med Ib Zachariassens far og bror.


Foto: Ole Dyrn

Af Ole Dyrn, 
oberstløjtnant og historisk konsulent