Oberst Frederik Carl Gustav Schøller

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberst Frederik Carl Gustav Schøller
* 28. januar 1825
† 29. november 1911

Baggrund
Frederik Carl Gustav Schøller er født den 28. janur 1825 i Fredericia som søn af generalløjtnant T. G. Schøller (†1863) og hustru Magdalene født Staal (†1881).

Ægteskab
1. ægteskab med Vilhelmine Juliane Augusta Baronesse af Gyldenkrone (*8. december 1831 i Skanderborg. †23. november 1858 i København) og
2. ægteskab med Frederikke Caroline Christiane Baronesse af Gyldenkrone (*30. oktober 1845 i Nyborg. † 2. februar 1868 i Nyborg), døtre af kammerherre, baron, amtsforvalter C. Gyldenkrone og hustru født Bardenfleth.

Børn
Første ægteskab: Vilhelmine Marie Magdalene Schøller (*10. november 1858. †24. december 1934).
Andet ægteskab: Carl Gustav Schøller (1866-1938).

Karriere
1843 udnævnt til sekondløjtnant.
1848 udnævnt til premiereløjtnant.
Deltog i 1. og 2. Slesvigske Krig (1848-1850 og 1864).
1850 udnævnt til kaptajn og stabschef ved Fyenske Brigade.
1864 tilforordnet Det Kgl. Danske Gesandtskab ved fredsslutningen i Wien.
1864-1865 Kgl. Dansk Kommissær ved Den Internationale Kommission ”til bestemmelse af den nye landsgrænse samt til fordeling af de adskilte landsdeles usle kommunale formue m.m.”
1867-1870 stabschef ved Fyenske Brigade.
1873 udnævnt til oberst og chef for 2. Bataljon.
1885 afsked fra Hæren.

Ordener
Dannebrogsmand.
Kommandør af Dannebrogordenen.

Civilt job
1885 -1892 direktør for Det kgl. Frederiks Hospital og Fødselsstiftelsen.

Udgivelser
Forsvaret af Dybbølstillingen i 1864.
Fremstillingskommissionens Virksomhed i 1865.
Medarbejder ved Traps Danmark (særlig Slesvig).
Hovedredaktør af Tidsskrift for Krigsvæsen 1866-69.

Død
Oberst Frederik Carl Gustav Schøller dør 29. november 1911, Sokkelund Herred, København.