Generalløjtnant, gehejmeråd, stiftamtsmand Palle Krag

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Generalløjtnant, gehejmeråd, stiftamtsmand Palle Krag
* 6. juli 1657
† 20. juli 1723

Baggrund
Palle Krag er født den 6. juli 1657 som søn af gehejmeråd Erik Krag. (*1620. †22. juli 1672) og Vibeke Pallesdatter Rosenkrantz.

Ægteskab
Indgik den 8. oktober 1689 med enken (gift første gang med baron Iver Juul Høeg til Høgholm) Helle Nielsdatter Trolle (*10 juli 1657 †26. oktober 1722), datter af Norges statholder Niels Trolle og enke efter Iver Juul baron Høg (†1683).

Karriere
Palle Krag blev tidligt (årstallet kendes ikke) kammerjunker og premiereløjtnant i Livregimentet (Fodgarden) i dag Den Kongelige Livgarde.

Den Skånske Krig (1675-1679)
Han deltog i Den Skånske Krig sammen med sin chef generalløjtnant Niels Rosenkrantz, da denne den 29. juni 1676 som den første mand satte foden på Skånes jord.
Krag blev den 2. juli såret ved Helsingborg, men udmærkede sig i Slaget ved Lund den 4. december 1676. Den 26. juni 1677 såredes han igen ved den mislykkede storm på Malmø.

Mellemkrigstiden
1682 udnævnt til oberstløjtnant ved Livregimentet, hvor han fortsat gjorde tjeneste efter freden.
1682 ved udnævnelsen til oberstløjtnant tjeneste ved Drabantgarden (kongens livvagt i krig og fred).
1685 udnævnt til oberst ved Drabantgarden, men på grund af reorganisering inden for denne, kom Krag på ventepenge.
1685 rejste til Ungarn for at overvære krigen mellem de kejserkige og tyrkiske styrker.
1687 hjemkomst fra Ungarn chef for et hvervet regiment i Norge.
1690 tilbage til Danmark og chef for Prins Frederiks Regiment . 1699 skiftede regimentet navn til Prins Christians Regiment.

Den Store Nordiske Krig (1700-1720)
Under felttoget i 1700 i Hertugdømmerne, udførte Krag med bravour stormkolonnen ved Frederiksstads indtagelse den 13. april og blev udnævnt til brigadér.
1703 udnævnt til generalmajor og fratrådte chefstillingen ved Prins Christians Regiment.
1710 udnævnt til generalløjtnant hvorefter han deltog i felttogene i Nordtyskland. Han udmærkede sig især i Slaget ved Gadebusch 20. december 1712, i sine bestræbelser på at afværge nederlaget.
Da Magnus Stenbock derefter truede Danmark, fik Krag kommandoen over Fredericia.

Afsked fra Hæren
Faren drev dog over og 1713 tog Krag sin afsked fra Hæren af helbredsmæssige årsager. Han udnævntes herefter til gehejmeråd og stiftamtmand over Viborg Stift. En stilling han bestred til sin død.

Død
Oberst Palle Krag dør den 20. juni 1723 og begravet på Ålsø Kirkegård, Norddjurs Kommune.