Generalløjtnant Laurence de Boiset

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Generalløjtnant Laurence de Boiset
* 1633
† 3. februar 1728

Indledende bemærkning
Navnet Boiset ses også som Boysset, Boyset, Bojlset, Boilsset. I denne sammenhæng bruges kun Boiset.

Ægteskab
Indgik 6. januar 1691ægteskab med Margrethe Elisabeth Stuart (*1653. †31. juli 1723).

Børn
Chistian Frederik de Boiset (Boysset). Senere oberstløjtnant.

Baggrund
Laurence de Boiset blev født i Frankrig i 1633 og kom til Danmark i Christian IV tid.
1683 kaptajn ved Kongens Livregiment (Garden til Fods) .
1684 udnævnt til major og tjeneste ved Prins Frederiks Regiment.
1697 udnævnt til oberst og ansat ved Generalstaben.

Store Nordiske Krig (1700-1720)
1700 bataljonschef ved Kronprinsens Regiment og ordre til følge det hjælpekorps, som under hertug Carl Rudolph af Wüttemberg-Neustadt blev sendt til Sachen.
1701 blev hjælpekorpset i den kejserlige hær, som under krigen med Frankrig stod i Norditalien under den berømte og utrolig vellidte Eugen af Savoyen.
1703 afgik Boiset fra hjælpekorpset og blev chef for Kronprinsens Regiment , der på dette tidspunkt var spredt over de forskellige krigsskuepladser.
1706 chef for Sjællands Geworbne Infanteriregiments 2. Bataljon, der stod i Flandern. Udnævnt til brigadiér
Boiset tog nu en virksom del i hjælpetroppernes kamp i Holland og Flandern.
1709 udnævnt til generalmajor og førte ved krigens slutning en del af tropperne til Bremen.
Han deltog også meget aktivt i kampene i Mecklenburg og Pommern og blev under Stralsunds belejring udnævnt til generalløjtnant 1715.

Efterkrigstiden
1720 da krigen var forbi blev Boiset afskediget i nåde og med meget stor ros. Han trak sig tilbage til sit gods Basnæs i Tjæreborg Sogn, Slagelse Kommune. Boiset var medlem af direktionen for Det vestindiske guineiske kompagni.

Retstvist
Boiset var den ene part i en retssag med geheimerådinde Walter, enke efter general  Christian Frederik Bielke. Retssagen endte i 1720 med en krigsretsdom, hvorefter Boiset skulle betale kongen mere end 20.000 gylden munderingspenge fra Italienskorpset, og summen skulle falde prompte.

Ordener/æreshverv
Hvid Ridder (svarer til vore dages Storkorsridder).
Medlem af direktionen for Det Vestindiske Guineiske Kompagni.

Våbenskjold


Slægten Boyssets (Boiset) våbenskjold

Død
Generalløjtnant Laurence de Bois dør 3. februar 1728 og er begravet i Tjæreby Kirke.