Generalløjtnant Wolfgang Ernst von Paurenfeind

Af Ole Dyrn
oberstløjtnan, historisk konsulent

Generalløjtnant Wolfgang Ernst von Paurenfeind
* ca. 1684
† 28 marts 1764

Indledende bemærkning
Efternavnet staves både med B og P.
Wolfgang erstattes ofte med Wulff.

Baggrund
Wolfgang Ernst von Paurenfeind er født ca. 1684.
Reelt vides intet om hans tidlige år og først fra 1705 ved vi noget sikkert.
Han siges nogle steder at være fra en salzburgst adelsslægt, men det kan ikke påvises i Genealogierne i Salzburg.

Ægteskab
Ugift.

Karriere
Store Nordiske Krig (1700-1720).

1705 fændrik i korpset i kejserlig sold i Ungarn.
1707 udnævnt til kar. Løjtnant (sekondløjtnant).
1709 udnævnt til ”virkelig” løjtnant (pemiereløjtnant).
1711 udnævnt til kaptajnløjtnant.
1715 udnævnt til kaptajn ved Fynske nationale Infanteriregiment (Skam Herreds Kompagni).
1717-1718 deltog med Skam Herreds Kompagni med stor hæder i krigen i Norge.

Efterkrigstiden
1722 tjeneste ved Fynske Geworbne Infanteriregiment.
1729 den militære tjeneste blev afbrudt, idet han på kongelig ordre blev sendt på rejse som hovmester for den unge grev Otto Didrik Schack.
1731 udnævnt til kar. Oberstløjtnant (major).
1733 udnævnt il oberstløjtnant med tjeneste ved Kronprinsens Regiment.
1737 udnævnt til oberst og chef for Prins Christians (Kronprinsens) Regiment.
1748 kommandant på Citadellet i Frederikshavn.
1751udnævnt til generalmajor. Medlem af Reglementskommissionen af 1753.
1758 udnævnt til generalløjtnant.

Død
Generalløjtnant Wolfgang Ernst von Paurenfeind dør den 28. marts 1764 i København og begravet på Garnisons Kirkegård, København.