Renovering

Renovering af Sct. Michaelis Kirke 2017-2018

Under overskriften "Fra levende historie til kirke for fremtiden" præsenterede menighedsrådet en omfattende fornyelse af kirkerummet. Projektet stod klart inden ved kirkens 350 års jubilæum i juni 2018.

Renoveringen blev af forskellige årsager inddelt i tre faser:

Fase A:
• Forbedret akustik der understøtter akustisk sang og musik
• Bedre siddekomfort med nye bænke og stole
• Særligt lyddæmpet område til børn og børnefamilier i kirkens loger
• Et nyt alterbord, som understreger måltidsfællesskabet
• Et nyt og moderne knæfald
• Stengulv i hele kirken, som skaber rumlig sammenhæng og rene linjer
• Implementering af ny og diskret AV-teknologi - lyd, billede og lys.
• Forbedret adgang til orgelpulpitur.
• Forbedrede lysforhold – især i korpartiet

Fase B:
• Bedre faciliteter for medarbejdere og menighed: Toilet, rengøringsrum og depotplads

Fase C:
• Evt. en ny prædikestol udformet i kunstnerisk sammenhæng med døbefonten og alterpartiet, og som lader de to ærkeengle mødes

Fase A blev gennemført i perioden september 2017 til april 2018 og blev overvejende finansieret af kirkeskattemidler. De nye bænke og stole blev dog delvist finansieret af lokale donationer.
Fase B igangsættes når der er tilstrækkelige tilsagn fra private fonde og donorer.
Fase C er ikke indregnet i den aktuelle budget- og finansieringsplan.

Nyt kirkerum for alle

Under overskriften "Sct. Michaelis Kirke får et nyt kirkerum for alledeler sognepræst Kristoffer Simonsen og menighedsrådsformand Asbjørn Asmussen nogle af de mange tanker i forbindelse med renoveringen.

"Vi ved, at renoveringen er en følelsesmæssig svær proces. Alle skal vide, at vi ikke bare skøjter hen over det svære, men at vi har det med i vores beslutninger,"

Læs mere her.

Menighedsrådet forklarer: Det er et nødvendigt projekt

Bilag om renoveringen

Projektbeskrivelse 2015
Hovedprojekt med budgetoverslag
Fondsprospekt

De sidste fire år har der været diskuteret og forhandlet, både med menigheden, med arkitekten og andre fagfolk samt internt i menighedsrådet. Det har været en lang og grundig proces, hvor der ikke har været enighed om alt, men det er ikke desto mindre et samlet menighedsråd som i dag står bag renoveringsprojektet. Samtidig har projektet mødt stor velvilje og opbakning fra alle de myndigheder og fagpersoner og projektet er i dag godkendt af nationalmuseet og stiftet. Projektet er baseret på det dispoaitionsforslag, som arkitektfirmaet Erik Møller Arkitekter har fremlagt - se faktaboksen.

At vi er gået i gang med så omfattende et projekt skyldes flere ting.
- For det første stod Sct. Michaelis Kirke i 2017 stort set som da kirken blev genopbygget efter en omfattende brand i 1955. Efter 60 års flittig brug er kirkerummet i dag præget af slid og trænger samtidig til et kærligt arkitektonisk løft.
- For det andet imødekom indretningen ikke længere de krav vi stiller til et moderne kirkerum med de mange typer arrangementer og aktiviteter som præger vores kirke. Vi har brug for et mere fleksibelt og funktionelt rum.
- Og for det tredje, så har Sct. Michaelis Kirke en helt unik historie og rolle, som vi gerne vil nyfortælle.

Med andre ord så hvilede renoveringen af kirkerummet på tre ben: det æstetiske , det historiske og det funktionelle.

Kirkegården blev omlagt i samme periode

Samtidig med renoveringen af kirkens indre planlægger Fredericia Kirkegårde også en stor renovering af kirkegården omkring Sct. Michaelis Kirke. Det er et arbejde som vil strække sig over de næste par år og vil omfatte en omlægning af både gangarealer, beplantning og gravsteder. Renoveringen skal dels lette det fremtidige arbejde for kirkegårdspersonalet og dels skabe en flottere og mere åben kirkegård. Dette arbejde er menighedsrådet ikke direkte involveret i, men det betyder, at vi i jubilæumsåret kan se frem til både et nyt flot kirkerum og en smuk nyanlagt kirkegård.Hør en prædiken fra Sct. Michaelis Kirke

   De næste begivenheder