Oberst Andreas Casimir Thadæus v. Lambsdorff

Oberst Andreas Casimir Thadæus v. Lambsdorff
*16. februar 1641
†4. marts 1695

Baggrund
Født 16. februar 1641 i Böchlin i polsk Preussen.

Ægteskab
1. ægteskab med Dorothea Elisabeth Margrethe von Höya (†1681).
2. ægteskab med Angenese Anna von Donop (†1719).
Mindst to af Jydske Regiments officerer var sønner fra 1. ægteskab.

Karriere
- Page hos Hertug Frederik III af Gottorp.
- 1658 i svensk krigstjeneste som musketer.
- 1676 major ved de biskoppelige münsterske lejetropper og efter udnævnelse til oberstløjtnant indtrådte han i 1678 i General Wedels Jydske Wedelske Regiment til Fods . Blev fra 28. januar 1679 kommandør for regimentet, som han blev chef for 1. november 1684, hvor det skiftede navn til Jydske Nationale Regiment .

Fra samme år var regimentet i Hertugdømmerne, hvor en hær på 10.000 mand samledes under generalløjtnant Geyse for at sætte hertug Christian Albrecht af Gottorp på plads. Da problemet var løst, rykkede de involverede regimenter til deres garnisoner, idet dog Jydske Nationale Regiment spredtes over en række byer (Ålborg, Randers, Århus, Kolding, Haderslev og Fredericia). Der var altid store problemer med indkvarteringen af de mange soldater. Kaserner fandtes ikke på det tidspunkt.

Død
Andreas Casimir Thadæus v.(von der Wengen) Lambsdorff  døde den 4. marts 1695 i Fredericia og begravet i Sct. Michaelis Kirke.

Af Nationalmuseets Danmarks Kirker fremgår:
”I 1699 blev oberst Andreas Casimir Thadæus von Lamsdorfs lig nedsat i en ‘åben begravelse’. Der betaltes for opsætning af to gravfaner. 1715 fremgår i forbindelse med en »fru Danchqvers« nedsættelse i begravelsen, at den fandtes i det gamle kor.”

Han døde dog i 1695, så årstallet formodes at være forkert.

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent