Navnet "Sct. Michaelis"

Hvordan fik kirken sit navn?

Historisk baggrund

Sct. Michaelis Kirke blev grundlagt den 1. juni 1668.

Indtil 1722 blev den kort og godt benævnt Tyske Kirke , da den var grundlagt for at betjene byens store islæt af tyske immigranter og ikke mindst garnisonen, der overvejende var tysktalende.

Pastor Henrik Ludvigsen Pontoppidan var imidlertid ikke helt tilfreds med dette navn og tilskriver derfor i 1721 Frederik IV's dronning Anna Sofie Reventlow med anmodning om, at kirken måtte bære navnet Sct. Michaelis .

Anmodningen fremførtes i form af et såkaldt "fadderbrev" på 41 vers, hvori kirken taler direkte til dronningen og anmoder om hendes bevågenhed og hjælp.

Anmodningen blev imødekommet, og dronningen tillod, at kirken fra 1722 førte det ønskede navn.

Dronning Anna Sophias fadderbrev fra 1722 kan ses her.

Skrevet af oberstløjtnant og historisk konsulent Ole Dyrn.