Sorggruppe

Sorggruppe i Fredericia Provsti - når sorgen bæres sammen!

Hvad er en sorggruppe:
Sorggruppen er et tilbud om et fællesskab, der kan mindske oplevelsen af sorgens ensomhed. Et fællesskab, der kan lindre og trøste.

I gruppen hjælper man hinanden til at sætte ord på sorgen og savnet, og man mødes med andre, der har oplevet at miste.

Hvem er sorggruppen målrettet:
Sorggruppen er for voksne, der har mistet et nærtstående menneske ved dødsfald – hvad enten det er sket for nyligt eller for år tilbage.

Gruppen kan bestå af max 8 deltagere. Enhver der melder sig til at deltage er naturligvis underlagt tavshedspligt, så enhver trygt kan fortælle sin historie og tale om sit tab uden, at det kommer videre.

Nærmere information og tilmelding kan ske ved henvendelse til sorggruppelederne:

Sognepræst Bente Hjul Johannessen
tlf.:29 12 20 53 eller bhjo@km.dk

Karen Lodberg Iversen
tlf.: 20 68 12 75 eller karenlodberg@gmail.com