Generalmajor Christian Ditlev Michaelsen

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Generalmajor Christian Ditlev Michaelsen
* 29. februar 1728
† 10. november 1803

Baggrund
Christian Ditlev Michaelsen blev født den 29. februar 1728 som søn af chef for Nørrejyske Infanteriregiment, oberst Gustav Joachim Michaelsen (*ca. 1692 - †5. februar 1749 og Cathrine Elisabeth f. Harbou († 28. marts 1762). 

Ægteskab
Indgik ægteskab den 15. september 1718 med Margrethe Elisabeth Harding († 1787).

Børn.
Gustav Joachim von Michaelsen (*1764. †20. december 1847).

Karriere
1749 fændrik i kongen af Sardiniens tjeneste.
1750 udnævnt til dansk premiereløjtnant uden ansættelse
1751 ansat ved Arveprins Frederiks Regiment.
1760 udnævnt til kaptajn .
1764 tjeneste ved Langelandske Geworbne Regiment.
1767 tjeneste ved Kongens Regiment.
1773 udnævnt til major.
1788 udnævnt til oberstløjtnant.
1790 udnævnt til oberst.
1795-1802 chef for Norske Livregiment til Fods.
1801 udnævnt til generalmajor i forbindelse med deltagelsen i Sjællands forsvar.

Død
Generalmajor Christian Ditlev Michaelsen dør den 10. november 1803 i København.