Halvdan Vilstrup Knudsen (1954-1974)

Halvdan Vilstrup Knudsen (1954-1974)

Baggrund
Født 29. august 1911 i Viby, Mesinge Sogn, Odense Amt. Søn af valgmenighedspræst, sidst for Ryslinge Valgmenighed, Rasmus Thorvald Knudsen (1870-1933) og hustru Thora Vilstrup (1873-1965).

Uddannelse
Student Høng 1932.
Cand.theol. 1939 med karakteren haud (ikke urosværdig. 2. eksamenskarakter).

Embeder/stillinger
- Lærer ved Vallekilde Højskole 1939-1940.
- Residerende kapellan ved Vejle Sct. Nicolai Kirke 28. oktober 1940. Afsked 30. juni 1947.
- Præst for den danske menighed i Los Angeles, U.S.A. 1947.
- Residerende kapellan i Fredericia Sct. Michaelis-Erritsø Sogne 24. april 1954.
- Residerende kapellan i Fredericia Sct. Michaelis Sogn 6. november 1957.
- Sognepræst i Hannerup Sogn 1. juli 1974. Afsked 31. august 1980.

Tillidshverv
Byrådsmedlem for venstre i to perioder og bl.a. medlem af havneudvalget.
Han var i mange år formand for Fredericia Højskoleforening og en flitttig foredragsholder.

Halvdan og krigen
Under besættelsen var han med i en gruppe i Vejle, der hjalp jøderne med at flygte til Sverige. De blev skjult i kirkens krypt.

Halvan i USA
Knudsen var som nævnt ovenfor præst i Vejle frem til 1947, hvor han blev præst for den danske menighed i danskerbyen Solvang, hvor han bl.a. medvirkede til oprettelsen af et alderdomshjem efter dansk standard.

Tilbage til Danmark
I 1953, da blev ansat som residerende kapellan Sct. Michaelis kirke.
I juni 1955 brændte kirken og de kirkelige handlinger måtte flyttes til missionshuset indtil til kirken i 1957 kunne genindvies.
Ved hans første konfirmation 14/4 1957 i den genåbnede Michaelis kirke var der så mange konfirmander, at han måtte konformere 2 af gangen for at spare tid. To og to knælede de ved alteret og han holdt venstre hånd på hovedet af den ene og højre hånd på den anden som ved en vielse.

Gift
18. april 1941 i Fjellerup med Ellen Tagea Bojsen-Møller, født 6. december 1916 i København. Datter af sognepræst, sidst i Bramminge Sogn, Ribe Amt, Tage Møller (1871-1931) og hustru Anna Lunøe.

Børn
1) Thora Knudsen, født 31. marts 1942, død 1981 af sclerose
2) Agnete Knudsen, født 10. juni 1945. Cand.mag., gymnasielærer v/ Rønne Statsskole; gift med advokat Chr. Dohn. Senere lærer i Taastrup
3) Estrid Knudsen, friskolelærer i Slagelse.
4) Marianne, friskolelærer i Thy.

Død
7. marts 2002.
Bisat fra Hannerup Kirke. I stedet for blomster havde han ønsket bidrag til Scleroseforeningen (en af hans døtre døde i 1981 af sclerose). Hans urne overførtes til Fjellerup Kirkegård på Djursland.

   Café Michael

Kirketaxa

Det er muligt for alle med særlige behov at bestille en 'kirketaxa' til alle aktiviteter i Sct. Michaelis Kirke. 

Pris: 20 kr retur (afleveres til kirkens personale ved ankomst)
Tlf kirketaxa: 75 50 34 11

Man skal oplyse 'kirketaxa' ved bestilling.

   Kurser og foredrag