Borgmester Carl Lund Scharling (1840-1920)

Carl Lund Scharling blev født den 3. maj 1840 i Vor Frue Sogn, København som søn af professor cand. theol Carl Emil Scharling (1803-1877) og hustru Anna Petrea Abild f. Lund.

Øvrig familie
To meget kendte brødre:

1. Carl Henrik Scharling (1836-1920)
Professor i etik og religionsfilosofi samt forfatter. Under pseudonymet “Nicolai, 18 Aar gammel” udsendtes i 1862 romanen ‘Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard’. Romanen blev en kæmpe succes, men det var som vaudeville-komedien ”Nøddebo Præstegård”, dramatiseret af Elith Reumert i 1888 for Folketeatret, at historien blev udødeliggjort. 

2. Hans William Scharling (1837-1911)
Professor i nationaløkonomi. Finansminister i Hannibal Sehesteds regering, der sad fra 27. april 1900 til 24. juli 1901. Medlem af Folketinget og Københavns Borgerrepræsentation.
Han var Kommandør af 1. grad af  Dannebrogsordenen og Dannebrogsmand.

Ægteskab
Gift med Henriette Frederikke Elisabeth Bang, født den 1. oktober 1840 i Trinitatis Sogn, København.

Børn
1. Frode Scharling.
2. Gudrun Scharling.
3. Frederik Scharling.
4. Walborg Scharling.
5. Malerinden Bodil Scharling.

Karriere
Assessor i Viborg indtil 1876-1884, hvorefter han drog til Fredericia og blev overassessor, borgmester og byfoged i perioden 1884-1912.

Bestyrelsesposter
Han var formand for teknisk Skole og i bestyrelsen for Børnenes Vel.

Bopæl
Scharling  boede i Gothersgade 49, 1. sal. Han stod bag opførelsen af den mondæne villa ”Tutta Vallis” ved Vestervold i Sjællandsgade, hvor han boede til sin pensionering i 1912. Herefter solgte han Tutta Vallis og flyttede ud i kommunens ejendom ”Villa Søvang” Hannerup.

I nekrologen i Fredericia Dagblad 3. januar 1921 fremgår det, at han boede inde i byen i ”Spindlerhus” efter at have boet i Hannerup. Da Søvang lå ved Sanddal strand mellem Vestre Ringvej og Hannerup Byvej, er det egentlig i orden at bruge både Hannerup og Sanddal som beliggenhed.

En driftsikker borgmester
Carl Lund Scharling nåede at fejre 25 års jubilæum som borgmester og udtrykte sin store tak til borgernes tillid i et indlæg i Fredericia Social Demokrat den 19. august 1909:

”Maa jeg herved bringe mine Medborgere min hjerteligste Tak for de mangfoldige beviser på kærlig Deltagelse, som jeg modtog i Gaar til Minde om de 25 Aar, i hvilke Fredericia har været mig et velsignet og dyrebart Hjemsted.” Signeret Carl Scharling.

Ordener
Kommandørkorset af Dannebrogsordenen.
Dannebrogsmændenes Hæderstegn (siden 1952 Dannebrogsordenes Hæderstegn).

Død 31. december 1920.

Eftermæle
Pastor Carl Marius Hornbech fremhævede at ægte kristentro havde præget hele den afdødes liv og færden. Borgmester Scharling havde den rette opfattelse af ”Jesusnavnet” og dettes betydning.

Af Ole Dyrn,
Oberstløjtnant og historiskkonsulent 

   De næste begivenheder

   5/6 Juli i Sct. Michaelis Kirke