Alterklæde/ Antependium

Antependium
Et antependium er et alterbordsforhæng. I oldkirkens tid udvikledes en tradition for at beklæde alterbordet med en nedhængende dug af kostbart stof, der afskærmede alterets forside. Med sin centrale placering i kirken har antependiet siden da været genstand for udsøgt kunstnerisk bearbejdning og afspejler skiftende tiders tekstilkunstneriske formåen.

Første: Alterklæde nævnes første gang i 1691 1 rød floyels alterklæde, med brede Sølv og guld knipling, foræret af salige Præsident Oberst Nielsen.

Andet: Alterklæde nævnes i 1779. 1 stk.  rød floyels omhæng med Sølv galunger og frynser med Årstal 1761.

Tredje: Alterklæde tegnes i 1834 af G. F. Hetsch sammen med nyt alter, knæfald og kirkens nuværende orgel facade.

  Fjerde: Alterklæde bliver i 1956 sammen med kirkens nuværende smukke røde messehagel fremstillet af selskabet for kirkelig kunst. som en gave af praktiserende læge i Fredericia, Edvard Christian Wichmann Matthiessen og Hustru Olea Nathalie W. M.
I dag kan dette ses på vestenden af nederste loge.

   

Beskrivelse
Udført i silke. Det bevarede midterstykke (98x97 cm) viser et kors i mandorla (korsets indramning, her en cirkel). Mandorlaens bund er brun og. Det gulligrøde stof uden om er af nyere dato.
Korset havde oprindelig et relief af Ærkeenglen Michael og dragen i midten, men mangler på billedet, da det indtil kirkens renovering i 2018 blev brugt på det daværende alterklæde fra 1956.

Femte: Alterklæde opsat 1992 fremstillet at selskabet for kirkelig kunst. Tykt hvidt silkestof med et trækors med mulighed for at skifte mellem kirkeåret farver. I midten ses relieffet af Ærkeenglen Michael syet i guldtråd som er afmonteret det tidligere alterklæde.

  

Redning af det det fremkomne alterklæde
I 1992 blev centrum af alterklædet indrammet og ophængt på vest væggen i den nedre venstre loge. Montagen blev udført af Helle Vibeke Meyer, hustru til kirkens tidligere kirkeværge, Søren Engelhardt Meyer. SFKK havde dog inden afmonteret ærkeenglen.   

I dag står kirkens alter, for første kan i sinne omkring 350 år, uden et Antependium. Dette er et bevist valg fra menighedrådet og arkitekten, da det var et stort ønske at få alteret til at fremstå som et bord med ben.

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Og Julius Munk Møller
Kirketjener v. Sct. Michaelis Kirke