Epitafium for Bertel Johansen Bruun

Epitafiet over Bertel Johansen Bruun er placeret på korets nordmur over Cæsar Læsar von Lüttichaus epitafium.
Bertel Johansen Bruun er født 12. juni 1708. Søn af Johannes Iversen Bruun, fordum købmand og rådmand i Fredericia og Anna Kristine Jensdatter. Han var stedfader til 5 børn fik selv 10 sønner og to døtre, hvoraf 3 døde før han.

Epitafiets ordrette gengivelse:

EN DYDIG STRÆBSOMHED, HVAD LYKKE DEN BØR VENTE TIL AVINDS SKÆNDSEL HER ALTID TIL ERINDRES MAAE DEN ROES, SOM DEN FORTIENE, DER GUD OG KONGEN TIENTE UDI OPRIGTIGHED , DEN ROES BØR EJ  FORGAAE.
SAADAN VELFORTIENT ROES SKAL STEDSE VEDVARE , NAAR DISSE JORDISKE LEVNINGER , SOM HER FORVARES, LÆNGE SIDEN ERE FORSVUNDNE AF DEN I LIVET ÆRLIGE, FORSIGTIGE OG NYTTIGE, NU SAUNEDE MAND BERTEL JOHANSEN BRUUN SOM KOM TIL VERDEN AAR 1708 D. 12. JUN.
HAN VAR EN OPRIGTIG SÖN AF DISSE DYDIGE FORÆLDRE JOHANNES IVERSEN BRUUN, FORDUM RAADMAND I FRIDERICIA, OG ANNA KIRSTINE JENSDATTER.
HAN VAR EN VIIS OG NIDKIÆR MAND I DET EMBEDE, HAN SOM RAADMAND I FRIDERICIA BEKÆDTE, EN FORSTANDIG OG REDELIG KIØBMAND, EN ELSKET OG ÆRET BORGER, EN TROE EGTEFELLE, SOM I SIT FÖRSTE ÆGTESKAB MED
GYDE MARIA BRUUN
OG HVORI HAN BLEV EN TROFAST STIVFADER TIL 5 BØRN.
VED HENDES DØD D. 6. NOV. 1739 HAVDE DE PRÖVET, HVOR SMERTELIG EN SKILSMISSE EN KIÆR VENS DØD ER, MAATTE NU VED SIN AFSKED FRA VERDEN EFTERLADE SIN HÖJSTSØRGENDE HUSTRU
KIERSTINE NIELSDATTER GUDME
DEN SAMME HAARDE PRØVE EFTER 19 AARS KIERLIGE ÆGTESKAB, HVORI HAN BLEV VELSIGNET MED 10  SÖNNER OG 2 DÖTTRE, HVORAF 3 GIK IND I ÆVIGHEDEN FÖREND HAN SOM D. 10. AUG. 1761 OMSKIFTEDE AL VERDSLIG LYKSALIGHED MED EN HERLIGERE OG BESTANDIGERE MED DET ÆVIGT LIV.

Epitafiet er en højrektangulær tavle af kalksten (177x66 cm) i indfatning af rød granit.

Skriftfeltet  der er med indhuggede, forgyldte versaler omkranses af såkaldte rocailler og krones med en æreskrans, der flankeres af to engle. I æreskransen ses skriftstedet ” apocalypse (Johannes Åbenbaring): 14.13. Salige ere de døde/ som død i Herren”.

Jf. Johannes Åbenbaring 14.13:
Og jeg hørte en Røst fra Himmelen sige: ”Skriv: Salige er de døde, som dør i Herren fra nu af. Ja siger Ånden de skal hvile efter deres Møje, thi deres Gerninger følger dem.”

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

   Parforhold arrangementer

   Internationale aktiviteter