Brigadér Herman Friederich v. Boynenburg

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

 Brigadér Herman Friederich v. Boynenburg
* ?
† 25. september 1703.

Baggrund
Herman Friederich v. Boynenburg hørte til en hessisk adelsslægt, hvorfra der kom mange danske officerer.

Ægteskab
Gift med Judithe Augusta v. Marschall (†1729).
Parret fik sønnen Friederich Carl Boynenburg, der blev ritmester ved Livgarden til Hest.

Karriere
Von Boynenburg var godsejer i Hessen og blev d. 7. juni 1679 udnævnt til kaptajn i Livregimentet til Fods.

29. januar 1687 udnævnt til oberst og chef for Boyneburgs Geworbene Infanteriregiment i Norge.

Fik orlov i foråret 1690 ”til sin hjemegn i Tyskland” og uden at vi ved det med sikkerhed, tyder alt på, at han var chef for et hessisk Dragonregiment på 6 kompagnier i orlovsperioden.

1692 fik han igen orlov og fik 1693 ”rejsepas for at tjene fremmede potentater”.

12. marts 1695 afgik han fra sit norske regiment og blev d. 23. april samme år chef for Jydske Nationale Regiment .
Udnævntes til Brigadér 8. januar 1701 og gik med Hjælpekorpset i kejserlig sold til Italien, hvor han udmærkede sig i kampene ved Mantua og Luzzara under prins Eugen af Savoyen, der ønskede at antage ham som kejserlig general ”for hans betydelige evner for den store troppeføring”.

1703 chef for 3. Geworbne Infanteriregiment, men døde af ”feber” i Revere. 

1698 sælger han sit gods i Hessen og flytter til Danmark, hvor han ejer herregården Brandbjerg nord for Vejle (fungerer i dag som højskole).

Død
25. september 1703 i Revere af ”feber”. Ingen nærmere angivelse.