Oberst Christian Frederik Christian Bielke

Af oberstløjtnant Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Oberst Christian Frederik Christian Bielke
* 8. maj 1670
† 14. september 1709

Indledende bemærkning
Flere steder angivet som F.C. Bjelke, men skal rettelig være C.F.C. Bielke (Christian Frederik Christian Bielke) som vil blive anvendt her.

Baggrund
Christian Frederik Christian Bielke blev født i København den 8. maj 1670 som søn af rigsadmiral Henrik Bielke (1615-1686) og Edel Christoffersdatter Ulfeldt (1630-1676).

Søskende
Sophie Amalie Henriksdatter Bielke (C †13. august 1704) (faldt I slaget ved Höchstädt, Dillingen, Tyskland).
Marie Sophie Henriksdatter Bielke til Edelgave (*8. januar 1657. †1. februar 1686) begravet Roskilde Domkirke.

Børn
Beate Margrethe Henriksdatter Bielke (*aug 1662 - †11. december 1734).
Edel Elisabeth Henriksdatter Bielke (*november 1664 - †29. februar 1708) begravet Tersløse Kirke, Merløse, Holbæk.

Ægteskab
Indgik ægteskab den 6. maj 1677 med Anne Christine von Knuth datter af Eggert Christopher von Knuth (*15. janurar 1643 i Mecklenburg –Vorpommeren. †25. februar 1697 i København) og Søster Lerche (*14. august 1658 i København. †29. marts 1723 Knuthenborg, Maribo).

Oberst Christian Henrik Christopher Frederik Bielke (*14 juli 1706 - †10. december 1779).

Karriere
1688 fændrik ved Livgarden til Fods.
1690 udnævnt til sekondløjtnant ved Gardebataljonen i engelsk sold i Irland.
1690 udnævnt til premiereløjtnant.
1691 udnævnt til kaptajn.
1693-1694 ansat ved Royal Danois og såret i slaget ved Neerwinden.
September 1694 vender tilbage til Danmark og udnævnes til major og chef for en bataljon i Oldenborg.
1695 deltager han som frivillig (uden løn) i de allieredes hær ved belejringen af Namur.
1696 udnævnt til oberstløjtnant.
1701 udnævnt til oberst og chef for Fynske Infanteriregiment.
1706 chef for Prins Christians Regiment.
1708 bataljonschef ved Prins Carls Regiment, der var i engelsk-hollandsk sold i Brabant (hertugdømme i Bebelux).
1708 udnævnt til brigadér ved Auxiliærtropperne.
1709 deltager i indtagelsen af Tournay og såredes den 11. september i slaget ved Malplaquet og døde tre dage efter.

Død
Oberst Christian Frederik Christian Bielke dør 14. September 1709 efter at være såret tre dage før i slaget ved Malplaquet. Bisat i Carignan, hvorefter kisten førtes til Næsby Kirke, Tybjerg, Danmark, hvor han blev begravet.

Våbenskjold


Slægten Bielkes våbenskjold