Oberstløjtnant Jacob Edvard Nissen

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Oberstløjtnant Jacob Edvard Nissen
* 15. december 1802
† 25. april 1863

Baggrund
Jacob Edvard Nissen blev født den 15. december 1802 i Sorø som søn af professor i lovkyndighed Hans Nicolai Nissen (†1815) og Anna Sophie Topp (†1855), datter af Deputeret i Admiralitets- og Kommissariatskollegiet, Etatsråd H. Petersen Topp.

Ægteskab
Ægteskab indgået i 1844 med Franciska Margrethe Baden (†1852), datter af Landsdommer Gustav Ludvig Baden (1744-1840).

Karriere
1814 optaget på Landkadetakademiet som volontør (dvs. frivillig uden løn).
1817 kadet.
1821 udnævnt til sekondløjtnant ved 1. Livregiment.
1831 udnævnt til premiereløjtnant.
1842 udnævnt til kaptajn og ansat som inspektør ved Københavns Stokhus (fængsel). Her fik han 500 slaver og 70 opsynsmænd under sig. Denne ansvarsfulde stilling blev han betroet på grund af hans ”rolighed, tjenstiver og nøjagtige regnskabsførelse”.
1848 kompagnichef for 2. Reservebataillons 3. Kompagni.

Deltagelse i 1. Slesvigske Krig (Treårskrigen1848-1850)
5. juni 1848 kom kompagniet i kamp som forpostkompagni ved Vester Snogbæk, da prøjserne angreb. Med ”Megen Konduite og Bestemthed” førte kaptajn Nissen sit Kompagni til Bataillonen ved Dybbøl, stærkt beskudt af den hidsigt forfølgende Fjende.
1849 udnævnt til major.
1850 deltog med 2. Jægerkorps i Slaget ved Isted 24. juli i kampen ved Helligbæk og den følgende dag i angrebet på Isted By.
12. august 1850 overtager major Jacob Edvard Nissen kommandoen over 12. Lette Linie Infanteri-Bataillon, idet denne i de følgende 18 dage siden dens chef oberstløjtnant Læssøes død, var ført af kaptajn C.K. Møller.

Tiden efter Treårskrigen
31. januar 1851 major ved 4. Bataillon i København.
1. december 1851 kommandør for 2. Reservebataillon i Ekernførde, der opløstes april 1852.
1852 tjeneste ved 1. Lette Infanteribataillon i Rendsborg.
1853 6. august chef for 15. Bataillon i Helsingør.
1854 udnævnt til oberstløjtnant.

Afsked
26. juni 1858 blev han afskediget ”paa Grund af sin alt for svage Kommandoføring”, dog i nåde og med pension.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
Dannebrogsmand.

Død
Oberstløjtnant Jacob Edvard Nissen dør 25. april 1863 i København.