Oberstløjtnant Johannes Rohleder

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberstløjtnant Johannes Rohleder
* 9. januar 1867
† 9. oktober 1934

Baggrund
Johannes Rohleder blev født 9. januar 1867 i Frederiksværk som søn af købmand Jokum Johan Peter Rohleder (*20. juli 1829 † 26. juni 1909) og Agnete Elisabeth Petersen (død før1909).

Ægteskab
Gift 12. oktober 1894 med Antona Julie Wilhelmine Milling (*22. september 1870. †28. februar 1939).

Børn
Ægteparret fik 6 børn:
1. Svend Rohleder, *22. august1895, Kredslæge i Varde.
2. Ellen Margrethe Rohleder, *22. juli1896, Lærerinde.
3. Gunnar Milling Rohleder, *26. oktober 1897, Fuldmægtig i Nationalbanken.
4. Ingeborg Rohleder, *6. oktober 1898.
5. Agnete Johanne Rohleder, *4. maj 1905.
6. Gerda Rohleder, 10. december1912.

Karriere
Jonstrup Seminarium (1883-1886) Skolelærereksamen  med tillægseksamen i engelsk og tysk.
Tillægseksamen ved Hærens Officersskole med henblik på optagelse på Næstældste Klasse.
1887 rekrut ved 21. Bataillon.
Oktober 1887 optagelse på Hærens Officersskoles Næstældste Klasse.
27. marts 1889 udnævnt til sekondløjtnant og tjeneste ved 9. Bataillon.
1. oktober 1889 udnævnt til premiereløjtnant og tjeneste ved 30. Bataillon.
1894 våbenofficerskursus.
1895 pioner- og signalskole ved Ingeniørskolen.
4. september 1895 til 8. oktober 1899 og 24. marts 1902 til 9. april 1904 adjudant ved 2. Jydske Brigade.
1899 til 1904 tjeneste ved 11. bataillon.
23. juli 1906 udnævnt til kaptajn og kompagnichef i 11. Bataillon.
29. august 1916 udnævnt til oberstløjtnant og chef for 48. Bataillon.
29. september 1917 chef for 10. Bataillon.
24. februar 1922 chef for 38. Bataillon.
1. november 1923 chef for 12. Bataillon .
15. december 1924 chef for 27. Bataillon.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
Sølvkorset, Dannebrogmændenes Hæderstegn.

Død
Oberstløjtnant Johannes Rohleder dør 9. oktober 1934.